9. ledna

V Antiochii se za Diokleciána a Maximiána narodili pro nebe svatý Julius mučedník, panna Basilissa, a jeho choťJulia, která s manželem zachovávala panenství až do konce života. Viděl , jak bylo zaživa upáleno množství kněží a služebníků Kristovy církve, kteří se k nim uchýlili kvůli krutosti pronásledování. I on byl pak na příkaz správce Marciana mučen mnoha způsoby a odsouzen k smrti. Spolu s ním trpěl také kněz Antonín a Anastanáš, kterého sám Julius vzkřísil z mrtvých ,a učinil účastníkem Kristovy milosti Celsa jako dítě spolu s jeho matkou Marcionillou, sedmi bratřími a mnoha dalšími.

Ve Smyrně svatých mučedníků Vitála Revokáta a Fortunáta.

V Africe svatých mučedníků Epikteta, Jukunda, Sekunda, Vitála, Felixe a sedmi dalších.

Na Mauritánii Císařské svaté Marciány, která byla vydána zvěři, a tak dokonala své mučednictví.

V Sebastě v Arménii svatého Petra biskupa, syna svatého Basila a Emmélie a bratra svatých biskupů Basila Velikého a Řehoře Naziánského a panny Makriny.

V Ankoně svatého Marcellina, biskupa, který (jak píše papež Řehoř) božskou mocí zachránil toto město před ohněm.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.