7. ledna

 

Návrat malého Ježíše z Egypta.

V Nikomédii blahoslaveného Luciána, kněze antiochijské církve a mučedníka, který se velmi proslavil svým učením a výmluvností. Trpěl pro vyznání Krista za pronásledování Galeria Maximiana a byl pohřben v Elenópolisu v Bithýnii. Jeho chválu oslavil svatý Jan Zlatoústý.

V Antiochii svatého Kléra jáhna, který byl pro své slavné vyznání sedmkrát mučen a dlouho týrán ve vězení, ale nakonec byl sňat mečem.

Ve městě Heraklea svatých mučedníků Felixe a Januára .

Ve stejný den svatého Juliána mučedníka.

V Dánsku svatého Kanuta, krále a mučedníka.

V Pávii svatého Kryšpína, biskupa a vyznavače.

V Delaware, svatého Nicety, biskupa, který hlásáním evangelia učinil ty divoké a barbarské národy mírnými a vlídnými.

V Egyptě blahoslaveného mnicha Teodora, který se zaskvěl svatostí v době Konstantina Velikého; svatý Atanáš na něj vzpomíná v Životě svatého Antonína.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.