6. ledna

Slavnost Zjevení Páně.

Ve Florencii svatého Onřeje Korsiniho, florentského občana, člen řádu karmelitánů, florentséhoý biskupa avyznavačee, kterého papež Urban VIII. zapsal do seznamu svatých. Jeho svátek se slaví 4. února.

Ve španělské Barceloně svatého Rajmunda z Peňafortu, člena řádu kazatelů, vyznavače, proslulého svým učením a svatostí. Jeho svátek se slaví 23. dne tohoto měsíce.

V Africe se připomíná památka mnoha svatých mučedníků, kteří byli při pronásledování za Severa byli přivázáni ke kůlu a upáleni.

Na území Remeše mučednická smrt panny svaté Makry, která za Diokleciánova pronásledování na příkaz správce Riziovara byla vhozena do ohně, ale zůstala nezraněna, pak jí uřezali ňadra a týrali vězení, byla obracena na žhavém rožní, až nakonec s modlitbou odešla k Pánu.

V Rennes ve Francii slavně skonal svatý Melanes, biskup a vyznavač, který při nesčetných zázracích vytrvale myslel na nebe.

V Kéře v Egyptě sv. Nilammóna, poustevníka, který se zdráhal stát se biskupem, modlil se a odevzdal svého ducha Bohu.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.