5. ledna

Vigílie Zjevení Páně.

V Římě svatého Telesfora, papeže a mučedníka, který za Antonína Pia po mnoha námahách podstoupil slavnou mučednickou smrt pro vyznání Krista.

V Anglii svatého Eduarda, anglického krále a vyznavače, který se vyznačoval ctností čistoty a darem zázraků. Jeho svátek se však podle nařízení papeže Inocence XI. slaví především třináctého října, v den, kdy došlo k přenesení jeho posvátného těla.

V Egyptě památka mnoha svatých mučedníků, kteří byli v Thebaidě za Diokleciánova pronásledování umučeni různým způsobem.

V Antiochii svatého mnicha Simeona, který mnoho let žil na sloupu, a proto se mu přezdívalo Stylita; jeho život a řeč byly obdivuhodné.

V Římě se v tento den odebrala k Pánu svatá Emiliana, panna a teta svatého Řehoře papeže, která na výzvu své sestry Tarsilly, která ji předešla, odešla k Bohu.

V Alexandrii svaté Syndesy panny, jejíž slavné skutečnosti písemně předal potomkům svatý Atanáš.

V Egyptě svaté Apolináry panny

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.