31. ledna

Turínského světce sv. Jan Bosco, vyznavače, zakladatele Salesiánské kongregace a Kongregace Dcer Marie Pomocnice křesťanů, proslulého horlivostí pro duše a šíření víry, kterého papež Pius XI. zapsal do seznamu svatých.

V Římě na Via Portuense svatých mučedníků Cyroa a Jana, kteří byli pro vyznání Krista po mnoha mukách sťati.

V Alexandrii zrození pro nebe sv. Metrana mučedníka, který za císaře Décia pro neochotu vyslovovat bezbožná slova byl na příkaz pohanů bit holí po celém těle a poté, co mu byl velmi krutě pobodán obličej a oči třtinou byl vyvlečen z města a tam ukamenován.

Tamtéž byli umučeni svatí mučedníci Saturnin, Tirso a Viktor.

Podobně v Alessandrii svatých mučedníků Tarcisia, Zótica, Cyriaka a druhů.

V Cyziku, v Hellespontu si zasloužila palmu mučednictví svatá Triféna mučednice která poté, co překonala mnoho mučení, nakonec usmrcena býkem.

V Modeně svatého Geminiána biskupa, který se proslavil svými zázraky.

V provincii Milán svatého Julia, kněze a vyznače z doby císaře Theodosia.

V Neapoli sv. Františeka Xaverského Marii Bianchiho vyznavače, klerika řádu sv. Pavla, proslulého zázraky, nebeskými dary a obdivuhodnou trpělivostí, kterého papež Pius dvanáctý, pozvedl k nejvyšším poctám světce.

V Římě svatá Marcely vdovy, o které nádherné chvály napsal blažený Jeroným.

Podobně v Římě blahoslavené Ludvíky Albertoniové, římské vdovy z třetího řádu svatého Františka, proslulé svými ctnostmi.

Téhož dne byly do Benátek přivezeny ostatky sv. Marka Evangelisty z Alexandrie, napadené barbary, jehož tělo bylo umístěno s velkou slávou do hlavního chrámu zasvěceného jeho jménu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.