30. ledna

Svaté Martiny, panny a mučednice, jejíž narození si připomínáme prvního dne měsíce ledna.

V Edéssě v Sýrii sv. Barsimea, biskupa, který poté, co obrátil mnoho pohanů na víru a poslal je před sebou, aby přijali své koruny, následoval je s palmou mučednictví pod císařem Trajánem

V Antiochii umučení blahoslaveného Hypolita kněze, který byl po nějakou dobu oklamán Novátovým rozkolem, ale pak činil pokání z milosti Kristovy, vrátil k jednotě církve, pro kterou a ve které poté přijal slávu mučednictví. Dotazován svými následovníky, co je to pravá víra, odsoudil Novatovo dogma a o Novatovi a řekl, že si musí zachovat víru, kterou střeží Petrův stolec, a sklonil hlavu pod mečem.

V Africe umučení svatých mučedníků Felicia, Filappiána a dalších sto dvacet čtyř.

Taktéž blaženého Alexandra, který byl zajat za pronásledování Décia, a zářící úctyhodnými šedinami své dlouhověkosti, pro opakované vyznání byl mučen od kata, až odevzdal svou duši Pánu.

V Edésse v Sýrii svatého Parse biskupa, proslulého darem uzdravováni, který pro svou katolickou víře byl poslá ariánským císařem do vyhnanství a ukončil svůj život ve vzdálených oblastech utrmácený trojí změnou exilu.

V Jerusalémě se narodil pro nebe sv. biskup Matiáš , o kterém se vyprávějí úžasné skutky hodné veškeré víry, který za Hadriána hodně vytrpěl pro Krista a nakonec zesnul v pokoji.

V Pavii, St. Armentária , biskupa a vyznavače.

V Maubeuge, v klášteře v Hainautu, sv. Aldegondy panny, v době krále Dagoberta.

Ve Viterbo svaté Hyaciny Mariscótti panny z třetího řádu sv. Františka, vynikají pokáním a charitou, kterou mezi svaté zapsal papež Pius sedmý.

V Miláně svaté Saviny, velmi zbožné ženy, která, když se modlila u hrobu svatých mučedníků Nábora a Felice, usnula v Pánu.

Na území Paříže svaté Batildy královny, proslulé svatostí a slavnými zázraky