3. ledna

Ve Vienne ve Francii svatého Florenze biskupa který byl v době císaře Gallienna poslán do vyhnanství a tam umučen.

Poblíž města Aulána v Palestině svatého Petra který byl umučen na kříži.

V Helespontu svatých mučedníků Cyrina, Prima a Teogenese.

V Cézareji v Kappadokii svatého mučedníka Gordia setníka, k jehož poctě se zachovala nádherná řeč svatého Basila Velikého, kterou pronesl v den jeho svátku.

V Kilikii svatých mučedníků Zósima a Atanáše, kancléře.

Rovněž svatých Theopémpta a Teóna, kteří podstoupili slavnou mučednickou smrt za Diokleciánova pronásledování.

V Padově svatého mučedníka Daniela.

V Paříži svaté Jenovéfy, panny, která, zasvěcená Kristu blahoslaveným Germanem, biskupem z Auxerre, zářila obdivuhodnými ctnostmi a zázraky.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.