29. ledna

Svatého Františka Saleského, biskupa v Ženevě, vyznavače a učitele církve, zvláštní patrona u Boha všech katolických spisovatelů, kteří vydáváním novin a dalších spisů ilustrují, propagují a obhajují křesťanskou moudrost; který odešel do nebe 28. prosince, ale je uctíván hlavně v tento den přenesení jeho těla .

V Trevíru uložení blahoslaveného Valéria biskupa, který byl žákem apoštola sv. Petra.

V Římě, na Via Nomentána, svatých mučedníků Papia a Maura ,vojáků, v době císaře Diokleciána. Při prvním vyznání Krista je Laodicius, městský prefekt, nechal udeřit kameny do úst, pak je uvrhnout do vězení a poté je bít holemi a nakonec biči, dokud nezemřeli.

V Perugii obdržel sv. Konstanc, biskup a mučedník, spolu se svými společníky za císaře Marka Aurelia korunu mučednictví za obranu víry.

V Miláně svatému Aquilinovi, knězi, Ariáni probodli mečem krk, a tak byl korunován mučednictvím.

V Eděse v Sýrii byli mučednictvím korunováni svatí mučedníci Sarbéllius a jeho sestra Barbéa, kteří byli pokřtěni blahoslaveným biskupem Barsimeem za pronásledování Trajána pod vedením vladaře Lysiase.

Na území Troja svatého Sabiniana mučedníka, který byl z rozkazu císaře Aureliana usmrcen pro víru Krista.

Blízko Bourges v Akvitánii sv. Sulpice Severa, biskupa, pověstného svými ctnostmi a naukou.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.