27. ledna

Svatého Jana Zlatoústého konstantinopolského biskupa, zpovědníka a učitele církve, nebeského patrona posvátných oratorií, který čtrnáctého září zesnul v Pánu. Jeho posvátné tělo, přenesené v tento den do Konstantinopole za vlády Theodosia mladšího a odtud do Říma, bylo umístěno v bazilice knížete apoštolů. V Bréscii, narození pro nebe sv. Anděly Merici, panny, z třetího řádu sv. Františka, která založila Společnost panen sv. Voršily, jejímž hlavním posláním je vést mladé dívky v duchu Páně. Její svátek se však podle dekretu papeže Pia IX. slaví 31. května. V blízkosti Mans ve Francii uložení svatého Juliana, prvního biskupa téhož města, kam ho vyslal svatý Petr, aby kázal evangelium. V Soře sv. Juliána Mučedníka který byl zajat vladařem Flaviánem za Antoniova pronásledování a poté, co se během jeho mučení zřítil chrám pohanských bohů, byl sťat mečem a tak získal korunu mučednictví.. V Africe svatého Avita mučedníka. Na stejném místě skonali i svatí mučedníci Dácius, Reatrus a druhové, kteří utrpěli mučednictví za vandalského pronásledování. Stejně tak svatí Dativ, Julián, Vincens a dalších dvacet sedm mučedníků. V Římě svatého Vitaliána papeže. V klášteře Bodon ve Francii sv. Maura opata. V. A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen