24. ledna

Nedaleko Efezu svatého Timotea, žáka blahoslaveného apoštola Pavla, který ho vysvětil na efezského biskupa. Tam byl po mnoha bojích pro Krista, když káral ty, kdo obětovali Dianě, ubit kameny a krátce nato usnul v Pánu.

V Antiochii svatého biskupa Babila, který během Déciova pronásledování, poté co často oslavoval Boha svým utrpením a mukami, ukončil svůj slavný život v řetězech, s nimiž nařídil pohřbít své tělo. Spolu s ním prý podstoupily mučednickou smrt tři děti, a to Urbana, Prilidiána a Efolonia, které vyučoval ve víře Kristově.

Ve Folignu v Umbrii svaého Feliciána, který byl papežem Viktorem I. vysvěcen na biskupa téhož města a po mnoha útrapách tam byl ve vysokém věku korunován mučednickou smrtí za císaře Décia.

V Neocesarei v Mauretánii byli upáleni svatí mučedníci Mardonius, Mussonius, Eugenius a Metell a jejich ostatky byly rozptýleny v řece.

Stejně byli umučení svatí Tirso a Projekt.

V Cingoli, v oblasti Picenum, svatého Esuperancia vyznavače, biskupa téhož města, proslulého svými zázraky.

V Bologni svatého Zamy, kterého římský papež svatý Dionýsius vysvětil na prvního biskupa téhož města a který zde obdivuhodně šířil křesťanskou víru.

Podobně blahoslaveného opata Suràna, který za dob Lombardů vzkvétal ve svatosti.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.