21. ledna

V Římě umučení svaté Anežky, panny a mučednice, která byla za prefekta města Sympronia vhozena do ohně, a když ho svými modlitbami uhasila, byla ubita mečem. Blahoslavený Jeroným o ní napsal: „Ve spisech a v jazycích všech národů, zvláště v církvích, byl chválen život Anežky; zvítězila nad věkem i tyranem a mučednickou smrtí posvětila slávu čistoty.“

V Aténác svatého biskupa Publia, který po svatém Dionýsiovi Areopagitovi vznešeně řídil athénskou církev a proslul ctností a dokonalostí učení, byl slavně korunován Kristovým svědectvím.

V Tarragoně ve Španělsku svatých mučedníků biskupa Fruktuóza a jáhnů Auguria a Eulogia, kteří byli za Galliena nejprve uvězněni, pak vhozeni do ohně, až když spálili svá pouta a roztáhli ruce do tvaru kříže, vyprosili si mučednickou smrt. O Vánocích měl svatý Augustin o nich k lidu řeč.

V klášteře Einsiedeln ve Švýcarsku byl zloději zabit svatý Meinrad, kněz a mnich, který vedl poustevnický život na stejném místě, kde se rozvíjel klášter . Jeho tělo, které bylo nejprve pohřbeno v klášteře Reichenau v Německu, bylo později přeneseno zpět do kláštera Einsiedeln.

V Troyes ve Francii svatého mučedníka Patrokla, který si za císaře Aureliána vysloužil mučednickou korunu.

V Pavii svatého Epifania, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.