18. ledna

Stolce svatého apoštola Petra, na kterém poprvé usedl v Římě.

Na stejném místě svaté Prisky, panny a mučednice, která byla za císaře Klaudia po mnoha mukách korunována mučednickou smrtí.

V Pontu svatých mučedníků Mojžíše a Ammonia, kteří byli jako vojáci nejprve odsouzeni do dolů a nakonec do plamenů.

Na stejném místě zpíval svatý Athenogenes, starověký teolog, který, když měl být upálen na hranici, zpíval hymnus, který také zanechal napsaný svým žákům.

V Tours ve Francii uložení svatého Volusiána, biskupa, který byl zajat Góty a ve vyhnanství odevzdal svého ducha Bohu.

V klášteře Lure v Burgundsku, svatého opata Deikola, původem Ira, žáka blahoslaveného Kolumbána.

V Tours ve Francii svatého Leobarda, poustevníka, který vynikal svou obdivuhodnou zdrženlivostí a pokorou.

V Komu, svatá pany Libery.

V Budapešti (Maďarsko), svaté Markéty, panna z královského rodu Harpadů, řeholnice řádu svatého Dominika, vyznamenané pro ctnost čistoty a pro nejpřísnější pokání papežem Piem XII., který ji zapsal v katalogu svatých panen.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.

R. Díky Bohu.