17. ledna

Svatého Antonína opata, otec mnoha mnichů, proslulého svým životem a zázraky. Jeho skutky popsal svatý Atanáš ve slavném díle. Jeho svaté tělo bylo za císaře Justiniána z Božího zjevení nalezeno, převezeno do Alexandrie a pohřbeno v kostele svatého Jana Křtitele.

V Langres ve Francii byli v době císaře Marka Aurelia mučednickou smrtí korunováni trojjediní světci Speusip, Eleusio a Meleusip , kteří zemřeli spolu se svou babičkou Leonillou.

Nedaleko Bourges v Akvitánii byl uložen svatý biskup Sulpis, zvaný Zbožný, jehož vzácný život a smrt jsou doloženy slavnými zázraky.

V Římě, v klášteře svatého Ondřje blahoslavených mnichů Antonína, Mérula a Jana, o nichž píše papež Řehoř.

V oblasti Edéssy v Mezopotámii svatého Juliána, poustevníka, přezdívaného Šeba, který v době císaře Valènta zázračnými činy pozvedl katolickou víru v Antiochii, kde byla téměř úplně v rozkladu.

V Římě svátek svatých mučedníků Diodora kněze, Mariana jáhna a společníků, kteří byli umučeni 1. prosince, v době, kdy církvi Boží vládl papež sv. Štěpán.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.