16. ledna

V Římě, na Via Salária svatého Marcella I., papeže a mučedníka, který byl pro vyznání katolické víry na příkaz tyrana Maxentia nejprve bit holemi, poté poslán do obsluhy zvířat pod přísným dohledem, kde zemřel, když sloužil oblečený v žínici.

V Maroku v Africe umučení pěti prvomučedníků z řádu menších bratří, a to kněží Berarda, Petra a Oty a laiků Akursia a Adiuta, kterým král Saracénů za hlásání křesťanské víry a odmítání mohamedánského zákona po různých mukách a poníženích rozbil hlavu mečem.

V Rhinocoluru v Egyptě zesnul v pokoji svatý biskup Mela, který za Valenty vytrpěl vyhnanství a další těžká muka pro katolickou víru.

V Arles ve Francii svatého Honoráta, biskupa a vyznavače, jehož život byl proslulý učením a zázraky.

V Oderzo, ve Venetu, svatého Tiziána, biskupa a vyznavače.

Ve Fondi v Latiu, svatého opata Honoráta, jehož památku připomíná blahoslavený papež Řehoř.

Ve vesnici Mazerolles u řeky Authie ve Francii svatého Fursea vyznavač,e jehož tělo bylo později převezeno do kláštera v Peróně.

V Římě svaté Priscilly, která věnovala sebe i svůj majetek zbožné službě mučedníkům.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.