15. ledna

Sv. Pavla, prvního poustevníka, vyznavače, který byl desátého dne tohoto měsíce přenesen mezi blahoslavené.

Na území Angers blahoslaveného opata Maura, žáka svatého Benedikta. V Benediktově škole byl vyučován od dětství a o jeho pozoruhodných pokrocích svědčí zázraky, které pod takovým mistrem předvedl, zejména chůzi po vodě, což je něco obdivuhodného a po Petrovi se to už téměř neopakovalo. Sám Benedikt ho pak poslal do Francie, kde po vybudování slavného kláštera, který spravoval čtyřicet let, proslul slávou svých zázraků a v klidu spočinul.

V Judeji svatých proroků Habakuka a Micheáše, jejichž těla byla nalezena na základě Božího zjevení za vlády Theodosia Staršího.

V Kagliari na Sardinii uložení svatého mučedníka Efisia, který za Diokleciánova pronásledování pod vedením soudce Flaviana, poté co překonal mnohá muka díky božské posile, nakonec sťat vítězně odešel do nebe.

V Anagni svaté Sekundiny, panny a mučednice, která podstoupila mučednickou smrt za císaře Décia.

V Nole v Kampánii, svatého Maxima biskupa.

V Auvergne ve Francii svatého Bonita, biskupa a vyznavače.

V Egyptě svatého opata Makaria, který byl žákem blahoslaveného Antonína a proslavil se svým životem a zázraky.

V Alexandrii blahoslaveného Isidora, který proslul svatostí svého života, vírou a zázraky.

V Konstantinopoli svatého Jana Kalibity, který nějaký čas žil v koutě otcova domu, pak v chatrči, zůstal neznámý svým rodičům, kteří ho poznali až po smrti, kdy jeho sláva zazářila zázraky. Jeho tělo bylo poté převezeno do Říma a uloženo v kostele postaveném na jeho počest na ostrově řeky Tibery.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.