14. ledna

Sv. Hilaria, biskupa z Poitiers, vyznavače a ujčitele církve, který zemřel předchozího dne.

V Nole v Kampánii svatého kněze Felixe, který (jak píše svatý biskup Pavlín ), když byl po mukách svými pronásledovateli vsazen do vězení a ležel přivázaný na a střepinách, byl v noci andělem propuštěn na svobodu; poté, co pronásledování ustalo, příkladem svého života a učením obrátil mnohé na víru Kristovu, proslul svými zázraky, spočinul v pokoji.

V Judeji svatého proroka Malachiáše.

Na hoře Sinaj bylo Saracény zabito třicet osm svatých mnichů pro Kristovu víru.

V oblasti Raiti v Egyptě bylo pro křesťanské náboženství zabito třiačtyřicet svatých mnichů.

Milán vzpomíná blahoslavený papež Řehoř na svatého Dacia, biskupa a vyznavače.

V Africe svatého Eufrasia biskupa.

V Neocesareji v Pontu svaté Makriny, žačky blahoslaveného Řehoře Thaumaturga a babičky svatého Basila, u kterého byl Basil vychován ve víře.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.