19. ledna

V Římě na Via Kornélia, svatých mučedníků Mária a Marty, manželů, a jejich synů Audiface a Abacuma, perských šlechticů, kteří se přišli do Říma modlit v době vlády knížete Klaudia. Z nich Marta byla po bičování, skřipci, ohni, železných hácích a useknutých rukou zabita v Nymfě; ostatní byli sťati a jejich těla spálena.

Stejně tak je dns svatého Kanuta, krále a mučedníka.

Ve Smyrně blahoslaveného mučedníka Germánika, který zářící krásou svého mládí, byl za Marka Antonína a Lucia Aurélia, odsouzen soudcem, ale s milostí božské moci zbaven strachu z lidské slabosti, spontánně žádal o pouť pro něj připravenou; a tak rozdrcen zuby šelem, zasloužil si být včleněn do pravého Chleba Ježíše Krista, našeho Pána, který za něj zemřel.

V Africe svatých mučedníků Pavla, Geroncia, Januára, Saturnina, Sukose, Julia, Kata, Pia a Germána.

Nedaleko Spoleta umučení svatého mučedníka Ponciána, který byl v době císaře Antonína donucen soudcem Fabianem poté, co byl pro Krista zbit pruty, chodit bosý po střepech, z čehož vyvázl bez úhony; poté byl natažen na skřipec a pobodená železnými háky byl zavřen do vězení, kde si vysloužil útěchu návštěvou anděla. Poté byl vystaven lvům a bylo na něj vylito rozpálené olovo. Nakonec byl sťat mečem

V Lodi, v Lombardii, svatýého Bassiána, biskupa a vyznavače, který spolu se svatým Ambrožem statečně bojoval proti kacířům.

Ve Worchesteru v Anglii svatého Ulstán, biskupa a vyznavač, proslulého svými zásluhami a zázraky, kterého papežem Inocenc III. připsal do počtu svatých.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.