12. ledna

V Římě svaté mučednice Taciány, která byla za císaře Alexandra trýzněna háky a hřebeny, vystavena zvěři a vhozena do ohně, aniž by utrpěla nějakou újmu, a nakonec, zabita mečem, odešla do nebe.

V Konstantinopoli podstoupili mučednickou smrt svatí kněz Tigrius a lektor Eutropius, kteří byli v době císaře Arkadia pomlouváni za založení požáru, který zničil hlavní kostel a senátní sál, jako by požár založili oni, aby pomstili vyhnání svatého Jana Chrysostoma, a to za prefekta města Ottaty, pověrčivého uctívače falešných bohů, který nenáviděl křesťanské náboženství.

V Akáji svatého mučedníka Sytyruse, který když předstoupil před modlu, foukl na ni a udělal znamení kříže, způsobil tím, že modla se okamžitě zhroutila, a proto byl sťat.

Ve stejný den se slaví svátek svatého mučedníka Archadia, proslulého prolitím své krve a zázraky.

V Africe svatých mučedníků Zotika, Rogáta, Modesta, Kastola a čtyřiceti vojáků mučedníků.

V Tivoli, svatého mučedníka Zotika.

V Efezu umučení dvaačtyřiceti svatých mnichů, kteří byli pro kult svatých obrazů krutě mučeni za vlády Konstantina Koprónia.

V Ravenně svatého Jana, biskupa a vyznavače.

Ve Veroně svatého Proba biskupa.

V Anglii svatého Benedikta, opata a vyznavače

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.