11. ledna

V Římě svatého Hyginq, papeže a mučedníka, který slavně podstoupil mučednickou smrt za Antonínova pronásledování.

V Římě svatého Melchiada papeže a mučedníka, který za Maximiánova pronásledování mnoho vytrpěl, a když obnovil mír v církvi, spočinul v Pánu. Jeho svátek se slaví 10. prosince.

Ve Fermu, v Picénu, svatého Alexandra, biskupa a mučedníka.

V Amiensu ve Francii svatého Sylvia, biskupa a mučedníka.

V Africe blahoslaveného mučedníka Salvia, v jehož den narození měl svatý Augustin řeč k obyvatelům Kartága.

V Alexandrii svatých mučedníků Petra, Severa a Leucia.

V Brindisi, svatého Leucia, biskupa a vyznavače.

V Judeji svatého Teodosia, narozeného ve vesnici Magarossa v Kapadocii, který po mnoha utrpeních pro katolickou víru nakonec spočinul v pokoji v klášteře, který vybudoval na osamělé hoře v jeruzalémské diecézi.

V Thebaidě, svatého Palimona opata, učitele svatého Pakomia.

V Castel Sant’Elias, poblíž hory Soratte, se svatý mnich Anastáz a jeho společníci, kteří povoláni božským hlasem, šťastně rozletěli k Pánu

V Pavii, svaté Honoraty panny.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.