Výzva k modlitbám¨a pokání v postní domě

Výzva k modlitbám a pokání během půstu


za svobodu tradiční mše


Una Voce Internazionale

Mezinárodní hlas a další organizace, skupiny a jednotlivci, kterým záleží na tradiční latinské mši, chtějí vyzvat všechny katolíky dobré vůle, aby během postní doby pronášeli modlitby a pokání s tímto zvláštním úmyslem: Svoboda tradiční mše.

Nejsme si vědomi, jak věrohodné jsou zvěsti o nových dokumentech Svatého stolce v tomto ohledu, ale existence těchto zvěstí signalizuje situaci pochybností, konfliktů, obav, které vážně poškozují poslání církve.

Prosme našeho Pána, aby prostřednictvím své Nejsvětější Matky dal všem katolíkům právo a možnost klanět se Bohu podle úctyhodných liturgických tradic církve, v dokonalé jednotě se Svatým otcem a biskupy celé církve.

Mezinárodní hlas  ( Foederatio Internationalis Una Voce , FIUV)