Menu


Zůstaňte zde a bděte se mnou!

 

                                              

Současný stav církve a světa nás naplňuje smutkem a hořkou bolestí. Ale to, co jsme schopni vidět a vnímat, je jen slabým odleskem hrůzného obrazu, který měl náš Pán ustavičně a realisticky před očima, se kterým vstupoval s pláčem do Jeruzaléma, se kterým zasedal k jednomu stolu se svým zrádcem, obrazu, který ho v zahradě sklíčil tak, že ho pokryl krvavý pot.

Rozjímání o Pánově trýzni a mukách není vzpomínkou na dávnou událost. Nedílnou součástí Ježíšova utrpení a bolesti je i přítomná realita, jejíž tragickou podstatu nejsme schopni domyslet. Jeho Církev prožívá na svém těle všechno to, co prožil její Pán a Mistr. Ale ani ve stavu největší beznaděje není důvodu, abychom se zastavovali.

Kéž nás všechny obdaří trpící Služebník hojným SVĚTLEM, plodnou MILOSTÍ a odvážnou rozhodnou VŮLÍ zůstat s Pánem a bdít s NÍM, a to nejen v tyto dny.

 

Několik textů pro tyto dny:

Vstup              : Co dělat?

                         Poslušnost

Zelený čtvrtek  Z Umučení podle bl. Alexandriny da Costa

                       Zrada na odkazu našeho Pána Ježíše Krista

                       Bolest - adorace Conchity de Armida

                       Blahoslavená Helena Aielo

                       Drahokam nebes

                       Nesmírná hodnota mše svaté očima světců

                       "Eucharistie" není věc, ale Živý Bůh

                      

Velký pátek      Co musel vytrpět Muž z Plátna

                           Tvrdá realita ukřižování

                          Stat Crux dum volvitur Orbis

                         Velkopáteční adorace

                        Vnitřní bolesti Ježíše Krista

                       K Nejsvětější Krvi našeho Pána 

                       Mučednice za věrnost pravé církvi

                       Stigmatizovaná Rosalie Putová

                       Modlitba sv. Brigity

                       Ze skrytého pokladu Veroniky Giuliany

                        Proč je Velý pátek pro muslimy nesnesitelný

Bílá sobota       Obrácení

                       Kdyby Kristus nevstal z mrtvých

                       Umlčený ekumenista

                       Deklarace lidských povinností

                      Nejtragičtější ortel Velerady

                      Není důvodu, abychom se  zastavovali

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010