Menu


Zůstaňte zde a bděte se mnou!

 

                                              

Současný stav církve a světa nás naplňuje smutkem a hořkou bolestí. Ale to, co jsme schopni vidět a vnímat, je jen slabým odleskem hrůzného obrazu, který měl náš Pán ustavičně a realisticky před očima, se kterým vstupoval s pláčem do Jeruzaléma, se kterým zasedal k jednomu stolu se svým zrádcem, obrazu, který ho v zahradě sklíčil tak, že ho pokryl krvavý pot.

Rozjímání o Pánově trýzni a mukách není vzpomínkou na dávnou událost. Nedílnou součástí Ježíšova utrpení a bolesti je i přítomná realita, jejíž tragickou podstatu nejsme schopni domyslet. Jeho Církev prožívá na svém těle všechno to, co prožil její Pán a Mistr. Ale ani ve stavu největší beznaděje není důvodu, abychom se zastavovali.

Kéž nás všechny obdaří trpící Služebník hojným SVĚTLEM, plodnou MILOSTÍ a odvážnou rozhodnou VŮLÍ zůstat s Pánem a bdít s NÍM, a to nejen v tyto dny.

 

Několik textů pro tyto dny:

Vstup              : Co dělat?

                         Poslušnost

Zelený čtvrtek  Z Umučení podle bl. Alexandriny da Costa

                       Zrada na odkazu našeho Pána Ježíše Krista

                       Bolest - adorace Conchity de Armida

                       Blahoslavená Helena Aielo

                       Drahokam nebes

                      

Velký pátek      Co musel vytrpět Muž z Plátna

                          Stat Crux dum volvitur Orbis

                         Velkopáteční adorace

                        Vnitřní bolesti Ježíše Krista

                       K Nejsvětější Krvi našeho Pána 

                       Mučednice za věrnost pravé církvi

                       Stigmatizovaná Rosalie Putová

                       Modlitba sv. Brigity

                       Ze skrytého pokladu Veroniky Giuliany

Bílá sobota       Obrácení

                       Kdyby Kristus nevstal z mrtvých

                       Umlčený ekumenista

                       Deklarace lidských povinností

                      Nejtragičtější ortel Velerady