Menu


Zprávy potěšující i smutné

Přijala dítě jako velkou šanci

Přední americká poslankyně za republikánskou stranu Cathy McMorris Rodgers označila své postižené dítě jako Boží dar. 28 ledna ve své reakci na projev prezidenta Obamy o stavu Unie hovořila o svých zkušenostech s šestiletým synem. Při narození konstatovali lékaři u něho Downův syndrom a varovali rodiče před problémy, které je čekají. „My jsme však u našeho dítěte viděli jen šance a nikoliv problémy.“

Dnes má Cole šest let, tančí ve skupině Bruce Springsteen, umí číst a je výborným bratrem lidské společnosti“. Po tomto chlapci se jí narodily ještě vvě dcery. 44-letá poslankyně je jedinou, která během své poslanecké funkce přivedla na svět tři děti. Děti ji naučily spatřovat v každé bytosti potenciál lidského života. V životě nezáleží na tom, odkud kdo pochází, ale čím se může stát. Prezident se věnoval otázce překonávání hospodářské nerovnosti. Důležitou výzvou pro společnost však je zajištění rovných příležitostí.

                                                                             Kath -net

Protiřímský odpor se prohlubuje

Předseda švýcarské biskupské konference a biskup v St. Gallen Markus Büchel zůstává věrný svému protiřímskému kurzu. Podle jeho vyjádření musí dojít ke změně učení o sexuálním životě. Umí si velmi dobře představit, že rozvedení a znovu sezdaní budou mít přístup ke svátostem, že „svátost manželství“ bude nově promyšlena. „Pokládám to za nutnost, že se v této oblasti něco hne. Věřím tomu, věřím tomu velice pevně. Morální teologie pokročila o kus vpřed a je ve styku s necírkevními vědami a dostala se dále než formulovaná nauka církve..“

Také pokud jde o přístup k lidem, kteří praktikují homosexualitu, „umím si představit, že takové partnerství bude určitým způsobem uznáno“. „Když je jejich partnerství civilně uznáno, chtějí žít také z víry.“

Dotazníkový průzkum, který uspořádal Vatikán, použil ve Švýcarsku jen úzce vymezený okruh otázek. Ukázalo se také, že „Gender-Mainstream“ měl při průzkumu velký vliv. Do gender-týmu patří i vedoucí švýcarského pastoračně psychologického institutu Arnd Bünker, který na výzkumu spolupracoval.

Protiřímské stanovisko zastává i německý biskup z Trevíru Ackermann. Katolíci, kteří v Německu trvají na tradiční nauce církve, nemohou očekávat od svých biskupů žádnou podporu. Řada těchto biskupů požaduje nové vypracování morální nauky. Podle Ackermanna „není už dnes myslitelné nahlížet na nové manželství po rozvodu jako na trvale hříšné. Podobně není podle jeho názoru udržitelné pokládat za hřích předmanželský pohlavní styk. Církevní nauka o homosexualitě je prý rovněž překonaná. Nemůžeme tvrdit, že homosexualita je protipřirozená.“

Více v totmo komentáři.                                                                                                                              kath-net