Menu


Znovuobjevený Karmel v Gloucesteru

 

1. dubna 2022

Archeologové našli po demolici vícepodlažního parkoviště dlaždicovou podlahu bývalého Karmelu v Gloucesteru.

(Londýn) Velká Británie je známá četnými zříceninami kostelů. Tiché svědky tragédie, jejíž předehrou bylo odpadnutí anglikánské církve od Říma nařízené králem Jindřichem VIII. v roce 1534, mohou zájemci o kulturu snadno navštívit. V hrabství Gloucestershire byly znovu objeveny pozůstatky ztraceného Karmelu.

Britští archeologové objevili ve středověkém karmelitánském klášteře v Gloucesteru středověkou dlažbu ze 13. století. Karmel byl založen v roce 1268, pravděpodobně Eleonorou Provensálskou, která byla v letech 1236 až 1272 anglickou královnou z manželství s Jindřichem III. Dcera hraběte Raimunda Berengara V. z Provence, původem z vizigótské rodiny, odešla jako jeptiška do benediktinského kláštera Amesbury ve Wiltshiru, když se její syn Eduard I. stal králem. Amesbury založila v roce 979 anglická královna Elftryth, dcera západosaského šlechtice z Devonu. Eleonořina vnučka Johanna, která se narodila během jedné z křížových výprav svých rodičů do Svaté země, se měla provdat za Hartmanna, syna římskoněmeckého krále Rudolfa I. Habsburského, který byl zvolen římskoněmeckým císařem. K tomu však nedošlo, protože Hartmann se ve svých 28 letech utopil v Rýně.

Gloucesterský karmel vzkvétal ve 14. století. V roce 1337 klášter čítal 31 řeholníků. Když v 16. století začala klášterní bouře reformace, většina karmelitánů Anglii opustila. V roce 1538 byl karmel v hrabství Gloucestershire oficiálně zrušen. Podle záznamů z roku 1567 byly kostel a klášter již částečně rozebrány na stavební materiál. Za vlády Alžběty I. byla zbývající část využívána jako káznice, kde se lidé, kteří se báli práce, měli "vzdělávat" nucenými pracemi.

Zničený kostel kláštera Greyfriars v Gloucesteru.

 

Podlaha ze zelenobílých glazovaných dlaždic, kterou archeologové objevili, byla součástí křížové chodby kláštera Whitefriars. Dlažba je v pozoruhodně dobrém stavu. Bílí bratři se v Anglii nazývali karmelitáni. V Gloucesteru se také tímto způsobem odlišovali od Blackfriars (dominikánů) a Greyfriars (františkánů), kteří měli ve městě také svůj klášter. Na rozdíl od bělohorského kláštera se zbytky dalších dvou klášterů dochovaly. Jednou ze zřícenin kostelů zmíněných na začátku je klášterní kostel šedých bratří, kteří přišli do města v roce 1231, a z větší části je stále k vidění klášter černých bratří, postavený v roce 1239. V roce 1539 jej získal Thomas Bell, který nechal klášterní kostel přestavět na své sídlo a v klášterních budovách zřídil manufakturu.

Většina černokněžníků a šedokněžníků uprchla v roce 1534 do zahraničí. Bratři, kteří zůstali, většinou starší, šest dominikánů a pět františkánů, žili v naprosté chudobě, protože byli zbaveni svého majetku a dokonce i posvátných předmětů, jak o tom v roce 1538 informoval královský úředník Richard Ingworth. Z karmelitánů našel ještě tři. Lze předpokládat, že i v jejich případě většina spolubratří odešla do zahraničí.

 

Gloucesterská katedrála, dříve benediktinské opatství


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010