Menu


Změna pohlaví bolí

 

                                                                                                           2. 6. 2021
Mezinárodní společnost pro sexuální medicínu (ISSM) je autoritativní orgán se sídlem v Nizozemsku, který se zabývá sexuálním zdravím na mezinárodní úrovni a zaměřuje se hlavně na profesionály. Jeho vize, dobře vysvětlená na webových stránkách: „Každý člověk má právo na zdravý a uspokojivý sexuální život“, to znamená, že každý člověk má právo na zdravý a uspokojivý sexuální život, pokud je to nutné, zaručeno adekvátní lékařskou péčí.

Toto tvrzení zjevně nezanedbává ani transsexuály z čistě fyzického a fyziologického hlediska, ani z psychologického a mentálního.

V časopise The Journal of Sexual Medicine, oficiálním orgánu ISSM, byla nedávno zveřejněna studie o chirurgických výsledcích dvou postupů, phaloplastiky a metoidioplastiky, používaných pro konstrukci mužských pohlavních orgánů v případě dysforie a přechodu pohlaví, a „změna pohlaví“ ze ženy na muže (FtM).

Výsledky této studie provedené na mezinárodní úrovni u sto dvaceti devíti pacientů, kteří podstoupili operaci genitálií pomocí jedné ze dvou uvedených technik, evidují 281 komplikací, které vedly k nutnosti 142 provedených intervencí: 281 komplikací a 142 recenzí operací u 129 pacientů. Hlavně jde o problémy píštěle (40% lidí, kteří se studie zúčastnili) a stenózy (32%), z čistě fyzického hlediska, ale problémem je také zhoršení psychického a duševního zdraví (19%).

Aspekt psychické a psychické pohody je samozřejmě nezanedbatelný, neboť již v roce 2018 Srb Miroslav Djordjevic, specializovaný na chirurgii genitálií na své klinice v Bělehradě, považovaný za jednoho z předních mezinárodních odborníků v tomto oboru, v Canadian National Post píše o tom, jak se stále častěji na něj obracejí jeho pacienti, v tomto případě hlavně transsexuální lidé MtF (od muže k ženě), starší 30 let, aby také z lékařského hlediska u nich provedl operační návrat k původnímu biologickému pohlaví.

Dr. Djordjevic také zdůraznil, že hovořit o takových žádostech, často velmi nákladných, stejně jako bolestivých a lékařsky složitých, představovuje ve skutečnosti překonávat velmi obtížné tabu, jak nedávno prokázal případ Keiry Bell (*).

Druhá evropská studie publikovaná americkým Národním střediskem pro biotechnologické informace (NCBI), jejímž posláním se zdá být pokrok vědy a zdraví prostřednictvím přístupu k akreditovaným informacím biomedicínské a genomické povahy, se kromě toho zabývala korelací mezi kardiovaskulárním rizikem a dlouhodobou hormonální léčbou (DHL) pro „změnu pohlaví“.

Studie provedená na celkem 309 účastnících (165 transsexuálů mezi ženami na muže a 144 transsexuálů z mužů na ženy) hodnotila výskyt rizika kardiovaskulárních onemocnění po GAHT během 2letého sledování, měřeno takzvaným Framinghamovým 30letým odhadem rizika kardiovaskulárního onemocnění (CVD). (**)

Výsledky ukázaly, že příjem testosteronu (jednoho z hormonů používaných při léčbě DHL) vedl k „k nepříznivým změnám lipidů, jako je zvýšení celkového cholesterolu, triglyceridů a hladin LDL cholesterolu a snížení HDL cholesterolu, ke kterému dochází po nástupu GAHT u transsexuálů FtM (z muže na ženu). Tyto změny v rizikových faktorech vedly ke zvýšení rizika obecných a závažných kardiovaskulárních příhod na základě lipidového profilu v průběhu doby a zdůrazňují možný klinický dopad těchto změn na individuální dlouhodobé riziko kardiovaskulárního onemocnění“.

Je proto zajímavé si povšimnout, jak Planned Parenthood, slavný a nechvalně známý institut, který propaguje a financuje potraty ze Spojených států amerických ve zbytku světa, obecně propaguje GAHT jako kouzelnou hůlku určenou k uskutečnění jakéhokoli snu. Nebo se ve skutečnosti možná nezajímá vůbec o nic.

Barbara Santambrogio

(*) Britský vrchní soud rozhodoval ve sporu mezi Keirou Bellovou a Tavistockou klinikou. Kiera Bellová je nyní třiadvacetiletá žena, jíž byla jako puberťačce diagnostikována pohlavní dysforie, jak zní lékařský termín pro pocit, že člověk má špatné pohlaví. Doktoři proto zahájili kroky, které ji měly přetvořit v muže. V šestnácti jí byly nasazeny blokátory puberty, v sedmnácti jí začali doktoři podávat testosteron, ve dvaceti jí amputovali prsa. Od té doby však Bellová začala svých kroků litovat. Dnes se znovu identifikuje jako žena. Tvrdí, že ji lékaři před lety nedostatečně poučili a měli jí více oponovat, protože jako puberťačka nevěděla, co přesně požaduje.. Rozhodla se proto zažalovat kliniku. Případ zasadil těžko ránu LGBT.

 

(**) Framingham je americké městečko použité k experimentu

Zdroj: ifamnews.com

Blog Alda Maria Valliho


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010