Menu


Zmatek v katolické církvi

Podle slov kuriálního kardinála Waltera Brandmüllera panuje mezi biskupy a teology neznalost základů katolické nauky. To je hlavní důvod současného zmatku v církvi. Vnitrocírkevní debata o manželství a rodině vystavuje velkému nebezpečí nefalšované katolické učení. Mezi biskupy, kazateli a katechety, především mezí profesory morální teologie zcela postrádáme nezbytnou jasnost o nauce církve. Zmatek ještě zvyšují biskupové, kteří prohlašují, že katolická morální nauka už neodpovídá současné době.

kath-net

 

Viz také zde


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010