Menu


Zákaz tradiční mše v Arsu

 

Paříž) Nepřátelství vůči tradičním společenstvím nemá konce. Na začátku semestru Kněžské bratrstvo svatého Petra (FSSP) tradičně pořádá pro své seminaristy rekolekce, jejichž součástí je i pouť do Arsu, kde působil svatý Jean-Marie Vianney. Ačkoli bylo slavení mše svaté v tradičním obřadu v bazilice výslovně povoleno i letos, nemohlo se uskutečnit.
 
Papež Benedikt XVI. chtěl povýšit svatého kuráta z Arsu na patrona a vzor pro kněze, ale pokrokové církevní kruhy tomu zabránily svým bojkotem. Snahu Benedikta XVI. považovali za "předkoncilní" krok zpět, který představuje ohrožení dosaženého "pokroku". Jedním z hlavních pachatelů sabotáže byl nedávno zesnulý františkán a kardinál Claudio Hummes (1934-2022).
 
Odpovědný biskup Pascal Roland, biskup z Belley-Ars, je známý svým odporem k tradici. Podle francouzských médií se rozzuřil, když se dozvěděl, že "tradicionalisté" chtějí v bazilice v Arsu slavit v tradičním ritu, navzdory nařízení papeže Františka Traditionis custodes. V rozporu se slibem odpovědného rektora kostela biskup zasáhl a zakázal slavnost plánovanou na minulou sobotu 10. září.
 
Paix Liturgique již loni v červenci napsal, že biskup Roland "vyhlašuje své zuřivé nepřátelství vůči komunitám Ecclesia Dei každému, kdo mu naslouchá".
 
Biskupský zákaz postihl abbého Laurenta Sprieta, kněze lyonské arcidiecéze a člena Totus tuus, který měl vést rekolekce a na závěr sloužit mši svatou. Abbé Spriet přitom příležitostně koncelebruje v Novus Ordo a v případě potřeby v něm také sám celebruje. Splňuje tak všechna kritéria, která František v Motu proprio Traditionis custodes prohlásil za podmínky, či spíše postavil jako překážky. Ale nebylo to nic platné. Pro biskupa z Arsu je tradiční obřad trnem v oku a podle papežského diktátu, že existuje pouze jedna forma vyjádření Lex orandi, a to Novus Ordo, má být vymýcen. Z tohoto důvodu biskup Roland zakázal ve své diecézi slavení v tradičním ritu.
 
Abbé Spriet požádal o zvláštní povolení, jak je uvedeno v Traditionis custodes. Biskup Roland však dal abbému najevo "bergogliovské milosrdenství":
 
"Rádi přivítáme vaši skupinu rekolekcionářů a přejeme si, aby rekolekce přinesla ovoce. Co se týče mše svaté, ve snaze žít ve skutečné jednotě s požadavkem vyjádřeným Svatým otcem se ve svatyni v Arsu slouží mše svatá výhradně podle platného misálu."
 
Jednoduše řečeno, Missale Romanum z roku 1962 není "platný" misál; kdo podle něj slaví, nežije v "účinné společenství" s papežem Františkem, protože neplní jeho "žádost". Výzva k exkomunikaci se nezdá být daleko. Jinými slovy, ti, kdo škodí, se nemusí obávat posměchu. Zdá se, že biskup ho doručuje zdarma.
 
Biskup Roland projevil odvahu ještě na začátku pseudopandemie Corony a oznámil, že nepodpoří omezení, která v rámci uměle vyvolané hysterie zavedli ostatní biskupové. Odvaha ho však brzy opustila. Především "odvážní" konzervativci obvykle potřebují někoho, od koho se mohou distancovat, aby neupadli zcela v nemilost hlavního proudu.
 
Text: Giuseppe Nardi
 
 

 

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010