Menu


Zednáři nadšení Bergogliovou výzvou


Všichni zednáři světa se připojují k Bergogliově výzvě

 

25. prosince řekl Bergoglio doslova:

 

»Bratrství mezi lidmi všech národů a kultur.

»Bratrství mezi lidmi rozličných ideí, kteří jsou však schopni navzájem se respektovat a naslouchat si.«

»Bratrství mezi lidmi různých náboženství (…) Naše rozdílnost nám tedy neškodí, nepředstavuje žádné nebezpečí, je to spíše bohatství. Je to jako u umělce, který chce vytvořit mozaiku. Je lepší mít k dispozici kameny různých barev, než pracovat jen s málo barvami.«

 

Toto poselství vyvolalo nadšenou reakci masonerie:

 

»Všichni zednáři světa se připojují k této výzvě papeže Františka pro bratrství mezi lidmi různých náboženství«. Tak to vyjádřila Velká lóže Španělska, Španělský Velký Orient 1889 na stránkách El Oriente.«

 

Ve svém vánočním poselství vyzval papež František k triumfu všeobecného bratrství mezi všemi lidmi.

Od jeho volby vyslovili zednáři z různých zemí a obediencí vícekrát uspokojení a nadšení ze současné hlavy katolické církve. Zvláště známým se stalo přátelství mezi Františkem a Eugeniem Scalfarim, který pochází z rodiny s dlouhou zednářskou tradicí a který opakovaně vystupoval jakoby byl papežův mluvčí.

El Oriente dále píše: »Papežova slova ukazují současný postoj církve k encyklice Humanum genus (1884), kde je poslední velké odsouzení masonerie. Cesta, kterou tehdy náboženský fundamentalismus odsoudil, je dnes cestou, kterou společně navrhují církev a celosvětové svobodné zednářství. Není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho tužbě po univerzálním, heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství«.

Podpora zednářství pro papežovo prohlášení ze 7. ledna se šíří také na twitteru. Ústředním tématem je podpora masového přistěhovalectví a bezvýhradné právo na migraci. To potvrdil papež 7. ledna v projevu k diplomatům. Papež i zednáři prosazují podepsání globálního migračního paktu.

 

                        Parolin agituje v Marakéši                       

Andreas Becker, Katholisches