Menu


Zázrak v Zhengdingu

 
 
V Zhengdingu v čínské provincii Hebei se k slavnosti otevření Svaté brány shromáždilo 10 000 katolíků podzemní čínské církve. Asianews o tom píše jako o zázraku. Biskup Julius Jia Zhiguo má uznání Říma, nikoliv však státních úřadů. Režim vyvíjí na něho i na věřící silný nátlak. Biskup však zachovává železnou jednotu s Římem. Veřejná mše svatá a slavnost otevření Svaté brány byly velkou provokací pro „reálně existující ateismus“.
                                            
 
Na 13. prosince bylo vyhlášeno otevření Svaté brány ve zdejší katedrále. Nikdo nevěděl, co se vlastně stane. Shromáždilo se 10 000 katolíků. S tak velkým počtem nikdo nepočítal. Policie byla v pohotovosti ve velkém počtu, ale nijak rušivě nezasahovala. „Tak velké shromáždění bez stranické kontroly je pro režim nepřijatelná provokace“, prohlásil jeden z katolíků. Ale jako zázrakem nic se nepřihodilo a vše proběhlo kupodivu v klidu a bez provokace.
Obřad trval od 8.30 – 12.30. Za další zázrak označili věřící skutečnost, že biskup, který má domácí vězení, mohl celebrovat mši i obřad otevření brány.
 
79 let starý biskup Jia Zhiguo se nachází již 5 let v domácím vězení.
Asianews

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010