Menu


Žaloba belgických katolíků na belgické biskupy

 

Skupina belgických katolíků zaslala kardinálu Müllerovi žalobu, kterou převzal kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy. Žaloba obviňuje kardinála Kesela a frankofonní biskupy, kteří se kolektivně distancovali od profesora Stéphana Merciera, kterého propustila katolická univerzita v Lovani, protože definoval potrat jako vraždu. Místo aby podpořili odvážného profesora, který jako jediný hájil na katolické instituci katolickou morální nauku, řekli o jeho postoji, že byl „groteskní“ a přenechali ho mediálnímu lynči. Mluvčí univerzity Tania Van Hemelryck se od profesora Merciera zcela distancovala a prohlásila, že jeho argumenty jsou absolutně nepřijatelné, protože KUL hájí základní právo na potrat.

Biskupové reagovali skandálním způsobem místo aby využili této příležitosti a zdůraznili morální nauku církve v této otázce.

Autoři žaloby uvedli, že frankofonní biskupové

1. nezastávají katolickou morálku a odmítají označit potrat jako vraždu;

2. podpořili velkou nespravedlnost, když připustili postih profesora věrného církvi a její nauce;

3. způsobili pohoršení, když nenapomenuli univerzitu v této otázce.

Ve své žalobě autoři zdůraznili:

Belgie se stala avantgardou permisivní morálky ve věci rodiny a ochrany života. Rozvod postihuje v Belgii každou třetí rodinu, v Bruselu každou druhou.

Konkubinát a smisltvo se stalo banální záležitostí. Náboženská praxe hluboce upadla a farníci jsou ve věku kolem 65 let.

Biskupové se zabývají otázkou desakralizace a prodeje kostelů, často proti vůli farníků. Semináře se vyprazdňují, kláštery jsou na prodej. Je třeba konstatovat, že tato tragická situace platila již za kardinála Danneelse a zcela zoufalou se stala po nástupu kardinála De Kesela. Místo práce na nové evangelizaci věnují se biskupové likvidaci církve v Belgii.

Pošpiněni pedofilními skandály snaží se nyní vylepšit svůj profil svými progresivními postoji a jasným rozchodem s naukou církve. Jejich víra a morálka jsou více než sporné. Na druhé straně se zcela podřizují politické moci a dogmatu „politické korektnosti“ a humanistickým hodnotám. Aktivně tak spolupracují na všeobecném odpadlictví, a to tak zjevně, že Řím může jen konstatovat, jak mizí poslední zbytky katolicismus a poslední katolíci jsou vystaveni pronásledování.

Christophe Buffin de Chosa

Poznámka:

Tak to vypadá v místech, kde působili ti nejprogresivnější a nejaktivnější otcové druhého vatikánského koncilu. Po ovoci jejich je poznáte. Měli by si toho konečně všimnout všichni, kteří se stále ještě zastávají oné největší církevní katastrofy, jako jsou biskup Schneider, kardinál Robert Sarah či kardinál Burke. Není to příznačné, že častým hostem a aktérem na lovaňské univerzitě je český odborník na novoty Tomáš Halík?


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010