Menu


Záhady koronaviru - hypotézy a jistoty

    30. 4. 2020

Hypotézy se týkají především původu nemoci. Vzešel virus z přírody, jak tvrdí většina virologů, nebo byl vytvořen uměle, jak tvrdí jiní? A v tomto druhém případě byl tvořen k cílům terapeutickým, nebo jako bakterologická zbraň? Byl vytvořen v Číně nebo na Západě? Unikl nešťastnou náhodou, nebo byl vypuštěn záměrně? Je zřejmé, že záměrné vypuštění by připouštělo možnost konspirace tajných sil, jak tomu bylo v dějinách mnohokrát. Jestliže virus vzešel z přírody nebo unikl náhodou, dotyčné síly nebyly na tuto eventualitu připraveny. Podle jedné z nejpravděpodobnějších hypotéz, kterou předkládá Steve Moshe, byl vyroben v Číně a unikl z laboratoře ve Wuhanu (LifeSiteNews, 22. dubna 2020). Je to hypotéza, ale odpovědnost padá na komunistickou Čínu.

Komunistická strana únik zamlčela a manipulovala záměrně s čísly nakažených a mrtvých. Jak říká čínský utečenec, komunistická strana Číny je největší a nejnebezpečnější virus světa. (AsiaNews 27. dubna 2020).

Také o povaze viru existují jen hypotézy. Nejen že není známo, jak vir vyléčit, ale ani zda vyléčení získali imunitu, a pokud ano, na jak dlouho. Imunologové hovoří o atypickém chování viru, který se chová jinak než obdobné viry tohoto druhu. Všichni hovoří o nové vlně nákazy na podzim letošního roku. Není pochyb, že vlády mají zájem na prodlužování nouzového stavu. Tchajwan udržuje obyvatele pod kontrolou pomocí zvláštní technologie bez ohledu na osobní svobodu. V Izraeli vyvolala opatření dokonce zásah nejvyššího soudu.

Jiní pokládají za problém nikoliv kontrolu, ale ekonomickou katastrofu. Povážlivá je také možnost psychologické války. Katastrofa se může týkat i selhání sanitárního systému. Je ovšem také otázkou, zda je vůbec možno udržet takové záměrné procesy pod kontrolou.

Proti hypotézám stojí na druhé straně nové jistoty. Jisté je, že světový scénář se po koronaviru objektivně změnil. Dohadem ovšem zůstává, zda k lepšímu nebo horšímu. Jsou úvahy o tom, zda ze situace nebude těžit komunistická revoluce nebo také kontrarevoluce. Jistotou je, že lidé, kteří stojí v čele církve, buďto nepodnikli nic, nebo stojí na straně protikřestanských strategií.

Co by měla dělat církev a všichni katolíci, aby čelili pandemii, která nás ohrožuje? Je třeba připomenout, že všechno zlé v lidstvu je důsledkem dědičného hříchu, že veřejné hříchy jsou závažnější než hříchy individuální. Sociální hříchy Bůh postihuje ranami nemocí, válek, hladu a přírodních katastrof. Když svět nečiní pokání a především když lidé církve k těmto hříchům mlčí, [nebo je dokonce podporují (pozn. překl.)], jsou tyto postihy stále těžší a těžší a mohou dospět až k zániku celých národů. To je podstatou fatimských proroctví, která provází útěcha z jistoty o vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. [Tohoto vítězství se také mohou dočkat jen malé zbytky současného lidstva (pozn. překl.)]

Roberto de Mattei, (kráceno) Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010