Menu


Žádost o audienci u papeže Františka

 

…...

Nejblaženější Otče, uplynul nyní rok od zveřejnění Amoris laetitia. V tomto období byly zveřejněny interpretace některých objektivně dvojznačných částí postsynodální exhortace, nejen odlišných, ale protivících se trvalému učitelskému úřadu církve. I přesto, že prefekt Kongregace pro nauku víry několikrát prohlásil, že nauka církve se nezměnila, objevila se četná prohlášení jednotlivých biskupů, kardinálů, ba i celých biskupských konferencí, která schvalují to, co Magisterium církve nikdy neschvalovalo. Nejen přístup k Eucharistii těch, kteří objektivně a veřejně žijí ve stavu těžkého hříchu a nyní zamýšlejí v něm setrvat, ale také celé morální pojetí je v rozporu s Tradicí církve. A tak dochází k tomu – a je velmi smutné, když to musíme konstatovat – že to, co je hříchem v Polsku, je dobrem v Německu, co je zakázáno v arcidiecézi ve Filadelfii, je dovoleno na Maltě. Atd. Na mysl přichází trpké konstatování B. Pascala: „Spravedlnost na té straně Pyrenejí, nespravedlnost z druhé strany; spravedlnost na levém břehu řeky, nespravedlnost na pravém“.

Četní kompetentní laici, kteří hluboce milují církev a jsou loajální k Apoštolskému stolci, obrátili se na své pastýře a na Vaši Svatost, aby byli utvrzeni ve svaté nauce pokud jde o svátosti manželství, pokání a eucharistii. A právě v těchto dnech šest laiků pocházejících každý z jiného kontinentu, navrhlo velmi frekventovaný studijní seminář s výmluvným titulem: „Učinit jasno“.

Za této těžké situace, ve které mnohé křesťanské komunity se nacházejí v rozdělení, pociťujeme tíhu své odpovědnosti a naše svědomí nás nutí, abychom požádali pokorně a s úctou o audienci...

                                          Podepsán Carlo Cardinale Caffarra

V Římě 25. dubna 2017


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010