Menu


Žádný kompromis. Strůjci synody triumfují

                                      27. 10. 2019

 

Žádný kompromis, amazonská synoda skočila zcela jasným vítězstvím svých strůjců. Ještě před závěrečnou zprávou, než byl zveřejněn dokument s tabulkami o hlasování paragraf za paragrafem, biskup Erwin Kräutler, jeden z nejzavilejších hlasatelů reformy – ženatí kněží a jáhenky – jásal před novináři a vysvětloval, že všechno probíhalo tak, jak mělo. Stačí si přečíst text, který oznamuje, že zvrat byl naplněn.

Paragraf 111, ten který měl nejvíce hlasů non placet (41 non placet 128 placet), navrhuje stanovit kritéria pro svěcení indiánských mužů vhodných a uznaných komunitou, kteří mají za sebou plodnou jáhenskou službu a přípravu nezbytnou ke kněžství, mohou mít svou legitimní a stabilní rodinu. Úkol těchto mužů má spočívat v udržování života křesťanské komunity hlásáním slova a slavením svátostí v nejodlehlejších zónách Amazonie. Ale navíc, zde se někteří ozvali k přijetí tohoto tématu jako univerzálního. To je přesně to, co požadovali němečtí biskupové, když ohlašovali, že po synodě už nic nebude tak jako dříve, na zdůraznění, že zde není řeč o viri probati, tj, starcích, ale důraz se klade na trvalé jáhny. To předvídal také kardinál Schönborn před několika dny.

Brány byly pootevřeny také na ženské frontě: je zde požadavek na vymezení funkce ad hoc pro ženy: trvalé jáhenství. Zde by mohl být problém, protože papež dříve ustanovil komisi ad hoc, která nenašla v církvi pro tuto funkci doklad. Nemůžeme překračovat Zjevení a dogmatickou aplikaci. Jestliže Pán nechtěl mít svátostnou službu pro ženy, tak to nejde. Nyní je naopak František ochoten znovu svolat komisi. V závěrečné řeči vzpomněl na hnutí mladých, Gretu a další. A chválil jejich úsilí a uvědomělost v ekologickém nebezpečí.

Dokument nyní poputuje do Františkovy tašky a ten rozhodne, co se dá dělat. Apoštolská exhortace by se měla objevit na počátku 2020 a dá se očekávat, že zde budou nějaké odlišnosti od toho, co schválili synodní otcové.

Mateo Matzuzzi  Il Tempo