Menu


Zachovej mi srdce dítěte

Svatá Maria, Matko Boží,zachovej mi srdce dítěte, čisté, průzračné jako pramen. Dopomoz mi k srdci prostému, které nepodléhá smutku, k srdci velkodušnému, které se daruje plné něžného soucitu k srdci věrnému a šlechetnému, které nezapomíná na dobro a nesnáší zlo. Daruj mi srdce mírné a pokorné, které miluje a nečeká na protilásku, které se před Ježíšovou tváří s radostí daruje jinému srdci, srdce silné a nezdolatelné, které žádná nevděčnost nemůže uzavřít, žádná lhostejnost unavit, srdce rozjitřené Ježíšovou velebností, zraněné jeho láskou, jejíž rány se léčí až na věčnosti.

P. Léonce de Grandmaison (1868-1927)

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010