Menu


Zásah příznačný pro despotu

                                                                           5. 1. 2017

Bergoglio nařídil prefektovi Kongregace pro nauku víry, aby propustil své tři nejlepší spolupracovníky. Jedná se o jednoho Francouze, jednoho Mexičana a jednoho Američana.: „Jakožto z nejvyššího pověření žádám o jejich propuštění...“ Kněží měli být odesláni do svých domovských diecézí.

Kardinál Müller se pokoušel toto nařízení zmírnit. Několikrát žádal u papeže o audienci. Ta byla přislíbena, ale vždy znovu odložena. Konečně došlo k setkání. Prefekt sdělil Bergogliovi, že zatím v tomto případě nic nepodnikl, protože chtěl nejdříve mluvit osobně s papežem. Jedná se o tři nejschopnější spolupracovníky, a proto by chtěl vědět, jak jim má tento přístup zdůvodnit.

Bergogliova odpověď zněla: „Já jsem papež a nemusím nikomu zdůvodňovat svá rozhodnutí. Rozhodl jsem, že musí odejít, a proto odejdou.“ Nato papež okamžitě vstal a podal hostu ruku na rozloučenou. Audience byla ukončena.

Toto propuštění představuje závažný zásah do práce kongregace. Jak zjistil vatikanista Tosatti, nejméně jeden z těchto tří se před časem vyjádřil kriticky o určitém papežově rozhodnutí. „Dobrý přítel papežova důvěrníka“ to slyšel a informoval o tom na vyšších místech“.

Tosatti si položil otázku: „Nebyl to papež František, který chtěl odstranit řeči, pomluvy a klepy?“

Tito racovníci Bergogliovi nevyhovoali hlaně proto, že vyšetřovali důsledně případy pedofilie duchovních, včetně Dona Mercedes, kterého Bergolgio rehabilitoval.

 viz

katholisches.info

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010