Menu


Z Homilie sv. Řehoře

 

Homilie sv. Řehoře Velikého

Domnívala se, že Pána odnesli, a vroucně po něm toužila.

(Hom 25 1-2, 4-5)

Když Marie Magdalská přišla ke hrobu a nenašla tam Pánovo tělo, domnívala se se, že ho odnesli, a oznámila to učedníkům. Ti přišli, uvěřili, že je tomu tak, jak to žena řekla. A pak je o nich napsáno: Učedníci se pak vrátili zase domů.(1) A následuje: Maria však stále venku u hrobky a plakala.(2)

Nyní je třeba se zamyslit nad tím, jak veliká a silná láska planula v srdci této ženy, že neodešla od Pánova hrobu, i když odešli jeho učedníci. Usilovně hledala toto, kterého nenašla, plakala při tom hledání, domnívala se, že ho odnesli, a vroucně po něm toužila. A proto ho tehdy ona jediná uviděla, protože tam zůstala a dále hledala. Vždyť úspěch dobrého díla záleží na vytrvalosti, a sama Pravda říká: Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.(3)

Na začátku tedy hledala a nenalezla. Dlouhým čekáním rostla její touha, a byla stál větší, až mohla uchopit, co nalezla.. Vždyť svatá touha dlouhým čekáním roste. Jestliže však čekáním ochabuje, není to pravá touha. Tak velkou láskou planuli ti, kdo dospěli k pravdě. Proto říká David: Po Bohu žízní má duše, po svém živém Bohu;, kdy konečně zase přijdu před Boží tvář?(4) A také církev říká v Písni písní: Jsem raněna láskou. (5)A na jiném místě: Má duše umdlévá. (6)

Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? (7) Má uvést příčinu své bolesti, aby vzrostla touha, a tím, že vysloví jméno hledaného, vzplane k němu ještě větší láskou.

I Ježíš jí říká? Marie!(8) Když ji nazval jenom „ženo“, nepoznala ho, oslovuje ji tedy jménem, jakoby jí tím říkal: „Poznej toho, kdo tebe dobře zná. Neznám tě jen všeobecně jako ostatní, tebe znám zcela jedinečně“. A Maria, protože je oslovena svým jménem, poznává toho, kdo ji oslovil, a hned mu říká: „Rabbuni, to znamená Mistře“(9) Neboť on to byl, koho kolem sebe venku hledala, a rovněž on to byl, kdo ji k tomu vnitřně vedl.

(1) Jan 20,10. (2) Jan 20,11). (3) Mt 10,22 (č) Žln4. 41) 3. (5) srov. Pís 2,5) (6) Jan20,15). (8)Jan 20, 16. (9) Taméž.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010