Menu


Z akce v Dublinu se předem stává fraška

 

Také kardinál arcibiskup Washingtonu Donald Wuerl se nezúčastní Světového setkání rodin v Dublinu. Jeho rezignace souvisí s bouří, která se rozpoutala po zveřejnění zprávy Nejvyššího soudu v Pensylvánii. Maradiaga, Farrel a homoerotik James Martin dále zůstávají na programu, který nemá smysl, aby se vůbec konal. Wuerl měl řídit velmi významnou konferenci: „Blaho rodiny je rozhodující pro budoucnost světa“, a to příští středu. Zatím nebyl oznámen žádný důvod tohoto rozhodnutí, tak dramatického a nečekaného. Ale jeho rezignace je spojena s bouří, která se rozpoutala po zveřejnění zprávy Nejvyššího soudu v Pensylvánii. Wuerl byl po mnoho let arcibiskupem v Pittsburghu a je odpovědný za kněze, kteří jsou obviněni ze sexuálního zneužívání. Wuerl byl označen za jednoho z protagonistů problematické akce v Dublinu spolu s kardinálem Kevin Farrellem, kardinálem Oscarem Maradiagou a jezuitou pro-LGBT Jamesem Martinem, proti kterému vystoupili věřící s velkou podpisovou akcí.

Tato petice získala více než 10 000 podpisů a žádá, aby se Martin této akce neúčastnil. Martin má řídit konferenci na téma: „Projevovat přijetí a respekt našich farností k osobám LGBT a jejich rodinám“. Název konference již sám o sobě je velmi problematický: kvalifikovat osoby na základě jejich sexuální orientace je něco, co naše církev nikdy nedělala a dělat nehodlá.

Petice se objevila ještě před tsunami, jaké rozpoutal případ McCarrick, který odhalil jeho chráněnce a protektory v USA: v prvé řadě kardinála Kevina Farrella, prefekta Kongregace pro laiky, rodinu a život a dalšího kardinála liberální sféry Donalda Wuerla.

Důvody stížností proti Martinovi jsou tyto: „Podpora transgenderu u dětí“ a „zavádění homosexuálního líbání během mše.“ Dále jeho téze, že katolíci LGBT přinášejí církvi jedinečné dary jako jednotlivci i jako společenství. Tyto dary podle Martina údajně zvláštním způsobem obohacují církev podle slov sv. Pavla, který přirovnal Boží lid k lidskému tělu. Aplikovat takto sv. Pavla je svrchovaný hazard.

Konečně Martin podporuje New Ways Ministry, náboženskou organizaci pro homosexuály a lesby, kterou biskupská konference USA označila za těžce nepřijatelnou. Martin odmítá příslušné definice Katechismu katolické církve a tvrdí, že ti, kteří mají homosexuální sklony, špatně chápou církevní nauku a Boží milosrdenství, a to, co jim má pomáhat, působí zcela opačně.

V televizi PBS Martin prohlásil, že skandál McCarrick je jen něco zcela mimořádného. Je to jen anomálie. Tak tomu ovšem není. Jako ředitel jezuitského editorialu America musí vědět, že univerzitní profesor Dariusz Oko uveřejnil již v roce 2013 studii, ve které na základě pramenů odhaluje síť homosexuálních kněží a prelátů, kteří zneužívají seminaristy a dospívající, a podle které 30–40% kněží a 50% biskupů v USA mají homosexuální sklony. Případ McCarrick je jen špičkou ledovce.

A poslední případy v Hondurasu, Chile, Pensylvánii a nyní v Bostonu zcela vyvracejí Martinova tvrzení. Martin si vytkl za úkol: proclít homosexualitu v církvi a změnit nauku církve na toto téma. Bohužel, to není možné ani při nejlepší vůli. Pokud jde o prostředky, je zde jeden příklad: Daniel Mattson, americký homosexuál, uveřejnil ve First Things článek, který doporučujeme k přečtení: „Proč lidé jako já by se neměli stát kněžími“. Vysvětluje, že podněty k praktikování sexu jsou u homosexuálů mnohem silnější než u ostatních osob a dokazuje, že fenomén zneužívání v USA je především problém homosexuální. 80% kněží odsouzených za zneužívání jsou homosexuálové. 90% zneužitých osob jsou muži v dospívajícím věku. Martin však mluví o „honu na čarodějnice“.

I když se Martin odvolává na své představené, celá jeho koncepce je nepřijatelná a zahalená do pláště lží. Chce-li církev vystupovat jako věrohodná, nemůže nechat na svém světovém setkání vystupovat člověka jako James Martin.

Marco Tosatti: STILUM CURIAE