Menu


X. pouť SUMMORUM PONTIFICUM

 

Paříž, 29. července 2021

 

Vážení přátelé,

podle očekávání vykonáme od 29. do 31. října svou 10. pouť do Říma tradiční mše. Od počátku má děkovat Apoštolskému Stolci za uznání práva na tradiční liturgii. Vždy jsem ji konali s úmysle žádat Boha, aby každý rok podporoval naše úsilí všude na světě, aby tato liturgie, která žije v Římě nejméně po tisíciletí, mohla vzkvétat a rozvíjet se.

Tyto záměry jsou nyní závažnější než kdy jindy.

 

Mgr. Salvatore Cordileone, arcibiskup ze San Francisca, potvrdil svou účast, aby předsedal našim obřadům a vedl naše kroky jako poutník. Mše, kterou bude moci oslavit u svatého Petra, je stále uvedena v kalendáři baziliky.

 Pouiť bude navíc v pátek 29. května předcházet Setkání "Summorum Pontificum"v Augustinianu nedaleko baziliky svatého Petra.

Nechť Neposkvrněná Panna Maria, Spása římského lidu, žehná a chrání naše oslavy římské liturgie v celé její čistotě, v srdci Města Matky a Učitele.

Nakonec vás vyzývám, abyste opakovali naše modlitby za pouť ke svatému Filipu Nerimu:
Dobrý svatý Filipe Neri, který jsi založil Bratrstvo Nejsvětější Trojice, abys přivítal a pomohl nám poutníkům, kteří přicházíme do Říma a svěřujeme se pod tvou laskavou ochranu.
Zúčastni se naší pouti do Města Matky a Učitelky. Připoj se ke modlitbám , které budeme vysílat ke knížeti apoštolů u hrobu, ke kterému putujeme.
Postav nás pod plášť Blahoslavené Panny Marie, Spásy Římského lidu. Získej pro nás od Ježíše Krista, Našeho Pána, božského Ženicha Církve, jenž postavil základ na Petrovi, milosrdenství a odpuštění našich hříchů. Svěř do rukou Panny Marie naše úsilí, naši práci, naše bolesti a naše oběti na oslavu božského kultu.
Prosíme tě, sv. Filipe, abys svým úsměvem a smyslem pro humor osvítil naši víru vystavenou temnotě moderního světa.
A konečně tě žádáme, ó dobrý svatý Filipe, abys podpořil naše úsilí o to, aby svatá římská liturgie zářila v našich farnostech, v našich národech a po celém světě, jak jsi to praktikoval pro větší slávu Boha a pro obrácení, útěchu a spasení nesčetných duší. Amen


Claude Barthe Kaplan pouti

* * *

Program X. Pouti Populus Summorum Pontificum,

která se budou konat v Římě od 29. do 31. října 2021

29. října v 18 hodin – Papežské nešpory v bazilice Santa Maria dei   Martiri (Pantheon)

30. října v 9:00 - Adorace v bazilice San Lorenzo in Damaso

30. října v 10:00 – Odchod průvodu do baziliky sv. Petra

30. října v 11-:30 papežská mše u oltáře Katedry kterou celebruje Jeho Excelence Mons. Salvatore Cordileone, arcibiskup ze San Francisca (USA).

31. října v 11:00 - Papežská mše u Nejsvětější Trojice poutníků.