Menu


Vzdorujte tváří v tvář Bergogliovi!

 

 

Drazí přátelé: nenechte se odradit. Všechno je v Božích rukou a to by se nestalo, kdyby to nepřipustil. To vše se již stalo. Vím, pamatuji si, prožil jsem to. To je trest, ano, ale nic to nemění na tom, k čemu jsme povoláni: musíme znát, milovat a sloužit Bohu a vzdorovat těm, kdo tak neučiní.

František nemá pravomoc to změnit.

Není tu žádná záhada, žádné překvapení. Víme přesně, o co jde. Jedná se o rozpadající se fasádu Druhého vatikánského koncilu, uzavřené kostely, prázdné semináře, ztracenou víru a obrovský klerický sexuální skandál síle proti mezinárodnímu hnutí mládeže, kterou je tradiční katolicismus.

František je také posedlý tím, že chce rozdrtit malý zbytek věrných věřících, kteří zůstali ve světě univerzálního odpadlictví, protože je to globalistický nástroj. Uzavřel Summorum pontificum, protože stará katolická liturgie je jako kříž pro upíra a ohrožuje ďábelský Nový světový řád, ke kterému se připojil František. Latinská mše spojovala katolíky ze všech zemí světa půo několik tisíc let, jak to nikdy žádná vláda nemohla udělat. A chystal se na to že to že se o to znovu pokusí.

V posledních patnácti měsícch se tradicionalisté odmítli vzdát svátostí. Zůstali jsme otevřeni. Nikdy jsme nevynechali mši, a proto má pohyb tradiční latinské mše enormní rozptyl.

Náš globalistický „ papež Pachamama “ proto reaguje na to, co sjednotilo katolický odpor proti samotnému peklu.

Zvažte absurditu toho všeho: s vypuknutím války po celém světě, násilím a chaosem ve městech, nekontrolovatelným potratem, nekontrolovatelným porušováním zákonů Božích a lidských, je František odhodlán potlačit starou latinskou mši. Protože tato mše připravuje statisíce dětí a mladých rodin, aby udržovaly Víru ve dnech temnoty, které nás čekají.

Tato mše je prubířským kamenem „důsledných věřících“, kteří se nezabývají významným resetování ani „záchranou planety“, ale řádným uctíváním Všemohoucího Boha a záchranou svých duší. A tento druh katolicismu musí být zakázán, má-li Nový světový řád zavládnout. Katolíci musí být nuceni odmítnout jakékoli tvrzení o náboženské nadvládě nebo objektivní pravdě. Proč? Protože démoni se této Pravdy bojí. Protože katolická církev učí, že jediná, svatá, katolická a apoštolská církev založená Ježíšem Kristem, je pro spásu nezbytná. A to není fér! To nezahrnuje Děti temnoty.

To, co chce František, je CRT - teorie kritického náboženství - svrhnout starý katolický náboženský suprematismus. Svatí, hrdinové, císaři a králové postavili Starý řád křesťanství právě na památku toho, co chce Nový světový řád zrušit.

Křesťanská výsada skončila. Katolicismus má býttolerován pouze do té míry, nakolik eliminuje svá neinkluzivní dogma a morální učení a bude tolerantní ke všem nerozumům a hříchům a už nikdy nebude „rigidní“.

František ruší tradiční latinskou mši, protože je to Pravda, protože je to nejdokonalejší uctívání Krista Krále, Pána dějin. A František nyní ví, že existuje zbytek, který by dal jeho život na obranu jejich krále. Jediným zdrojem je nemotorné pronásledování, protože revoluce nedokázala vyhladit svatou víru.

Pevný krok, katoličtí bratři! Touto akcí František pouze potvrdil, že vaše víra je příliš silná na jeho Nový řád. Obává se, že je celá nebezpečná koncilní revoluce Druhého vatikánského koncilu, se hroutí pokud budete nadále uctívat Boha tak, jak to dělali vaši otcové a matky po tisíc let. A víš ty co? V tom má pravdu! Opět skvělý tah!

Tak do toho, křesťanští vojáci! Víte co máme dělat. Nemáme se čeho bát, pouta byla oficiálně odstraněny. Pro dobroi naší země, našich duší a víře našich dětí nyní můžeme s dobrým svědomím a spravedlivým hněvem stát proti Františkovi tváří v tvář tak dlouho, jak dlouho to bude trvst, než Bůh zachrání svou církev.

 

Ať žije Kristus Král!