Menu


Vzdorovat tváří v tvář papeži Pachamamy, který proklíná latinskou mši

 

Tady nejde o žádné tajemství, o žádné překvapení. Víme přesně, oč se jedná. Jen se ohlédni na zchátralou fasádu II. vatikánského koncilu, na zavřené kostely, prázdné semináře, na ztracenou víru a obrovské klerikální sexuální skandály a odpor proti tradičnímu katolicismu.

František je posedlý touhou rozdrtit malý zbytek věřících, který se zachoval i ve světě všeobecného odpadlictví. Zrušil Summorum pontificum, protože tak jako kříž pro upíra, stará katolická liturgie ohrožuje ďábelský Nový světový řád, ke kterému tak přilnul. Latinská mše spojovala katolíky všech zemí na světě po dva tisíce let, tak jak to žádná vláda nikdy nedokázala. A tak se znovu chystá to provést. Za posledních patnácti měsíců tradicionalisté odmítali zříci se svátostí. Zůstali jsme otevřeni. Nikdy jsme nevynechali mši svatou, a proto tradiční latinskou mši má postihnout nový obrovský útisk. Náš „pachamamský“ papež globalista tím reaguje na to, co spojovalo a spojuje katolickou existenci proti samotnému peklu.

Zvažte absurditu toho všeho: s válkou, která propukla na celém světě, s násilím a chaosem ve městech, šířícími se potraty a porušováním Božích zákonů skrze člověka, je František odhodlán potlačit prastarou latinskou mši. Protože právě tato mše připravuje statisíce dětí a mladých rodin k živení a zachování víry ve dnech temnoty, které na nás čekají.

Tato mše je prubířským kamenem „pevných věřících“, kteří se nestarají o velké resety a „záchranu planety“ ale o to, aby náboženský kult byl důstojný Všemohoucího Boha a schopný spasit duše. A tento druh katolicismu musí být vymazán – má-li nastoupit nový světový řád. Katolíky je třeba přinutit, aby také odmítali nárok na jakoukoliv náboženskou nadřazenost a objektivní pravdu. Protože démony děsí tato pravda, kterou katolická církev učí, že Církev je jen jedna - svatá, katolická a apoštolská, založená Ježíšem Kristem, a je naprosto nezbyná pro spásu. A to pro ně není fér! To nezahrnuje Syny temnoty. František chce CRT - Critical Religion Theory – aby napadl a rozebral prastarou katolickou náboženskou svrchovanost.

Ústřední bod z Assisi, Abú Zabí a zbytky staré ekumenické šelmy mají za cíl vymazat z lidské paměti katolickou církev jakožto Svrchovanou, kterou země, papežové, svatí, hrdinové, císaři a králové vybudovali jako prastarý křesťanský řád; přesně všechno to, co Nový světový řád hodlá zrušit.

Křesťanská výsada prý skončila. Katolicismus bude tolerován pouze do té míry, v jaké se odstraní všechna jeho dogmata a nastolí se nová nevylučující morální mentalita, tolerantní ke každé neřesti a hříchu a už nikdy nebude „rigidní“. Františka rozčiluje tradiční latinská mše svatá, protože je to Pravda, protože je to nejdokonalejší kult Krista Krále, Pána dějin.

František nyní dobře ví, že zde nadále existuje zbytek, který by dal život za obranu svého Krále. Ale zbývá mu jen jeho neohrabané pronásledování, protože revoluci se nepodařilo vymýtit svatou víru.

Dobrá hra, katoličtí bratři! Touto akcí František pouze potvrdil, že vaše víra je příliš silná na jeho Nový řád. Obává se, že celá revoluce Druhého vatikánského koncilu je v ohrožení, dokud budete i nadále uctívat Boha tak, jak to vaši otcové a matky dělaly po tisíce let. A víš, že má pravdu?!

Tak tedy do toho, křesťanští vojáci! Víte, co máte dělat. Ne, nemáme se čeho bát, pouta byla oficiálně odstraněna.

Kvůli naší zemi, pro dobro duší a víru našich dětí nyní s dobrým svědomím a spravedlivým hněvem můžeme tváří v tvář vzdorovat Františkovi a odolávat po celou dobu, než Bůh svou církev definitivně zachrání.

Ať žije Kristus Krá!

Michael J. Matt, šéfredaktor The Remnant