Menu


Výstraha televizní rady

Několik televizních kanálů ve Francii odvysílalo 2,5 minuty dlouhý šot, ve kterém několik několik těhotných matek, jejichž dítě je postiženo Downovým syndromem, odpovědělo na otázku, jaký život bude mít jejich dítě, že jejich život může být docela šťastný, i když nebude lehký.

Nejvyšší Audiotelevizní rada zaslala těmto kanálům napomenutí, že šot nesloužil obecnému zájmu a nesetkal se spontánním uznáním. Proto je třeba ho zastavit. Navíc výtka obsahovala jako přitěžující okolnost konstatování, že jedním z iniciátorů je Nadace Jerôma Lejeuna, která bojuje proti potratům. Zatím nebyla výtka spojena s postihem, ale varovala a doporučila větší opatrnost.

Ve Francii je 96% dětí s DS usmrceno v mateřském lůně.

kb, rv, La Croix


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010