Menu


Výsledek podpisové akce

30. září 2015

Na 800.000 věřících a 201 kardinálů a biskupů žádá od papeže „jasné slovo“ k nevěře a homosexualitě.

Ve své výzvě papeži signatáři žádají „jasné slovo“ k zdůraznění katolické mravní nauky a ukončení nejistoty a nejasností, , jakoby církev byla ochotna akceptovat nevěru a homosexualitu.

V Římě se konala v úterý tisková konference, na které byla veřejnost seznámena s výsledky podpisové akce, vyvolané starostí o budoucnost rodin.. Podnětem jsou sporné paragrafy v závěrečném dokumentu synody 2014,. Ačkoliv je biskupové zamítli, uvedl je papež znovu jako integrální a podstatnou součást dokumentu.

Podpisy pocházejí ze 178 států, tj. 90% všech zemí. Jeden novinář se zeptal, zda to není jen jako kapka vody na rozžhavený kámen. Odpověď iniciátorů zněla: „Jedna kapka také postačí, aby voda přetekla. Výzva nepředstavuje jednu kapku, je jich 800 000. Existuje tedy naděje, že průrva „aggiornamenta“ to bude mít obtížené, aby je všechny zadržela.

KI


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010