Menu


Výročí mučednické smrti Marcantonia Bragadina

 

Existuje mnoho historických postav, které čekají na pozdvižení na oltář, protože byly zabity z nenávisti k víře a křesťanské civilizaci: Simon z Montfortu (1170-1218), oběť albigenských kacířů; skotská královna Maria Stuartovna, zabitá v roce 1587 Alžbětou I. Tudorovnou; francouzští králové Ludvík XVI. a Marie Antoinetta, gilotinovaní v roce 1793 jakobíny, a v neposlední řadě Marcantonio Bragadin, hrdinský obránce Famagusty, který byl zaživa stažen z kůže Turky v roce 1571.

Letos je 450. výročí vítězství z Lepanta, ale také oběti Marcantonia Bragadina. Tragickou smrt benátského patricije zapsal do historie očitý svědek Nestore Martinengo (1547-1598), který v roce 1572 předložil vládě Benátské republiky slavnou zprávu o obléhání a dobytí Famagusty.

Každý, kdo si přeje zasadit tuto událost do jejího náboženského a politického kontextu, ji bude moci lépe poznat v knize, kterou jsem věnoval Piovi V. - Příběh svatého papeže, kterou letos vydalo nakladatelství Lindau.

Všechno to začalo v noci mezi 13. a 14. zářím 1569, kdy Benátkami otřásla ohromná rána. Gigantický sklad muničního arzenálu vybuchl. Senát republiky přisoudil odpovědnost sabotérům najatým Josefem Nassím, bohatým Židem portugalského původu, zapřisáhlým nepřítelem Benátské republiky, který žil v Konstantinopoli a tlačil na sultána Selima II., aby dobyl všechny ostrovy v Egejském moři. Selim II. (1524-1574), který následoval svého otce Sulejmana Velkolepého jako hlava Osmanské říše, se rozhodl prolomit mír uzavřený v roce 1540 s Benátkami a domáhat se údajných práv na ostrov Kypr, benátskou kolonii velkého strategického významu; představovala s Maltou jedinou křesťanskou enklávu v moři, kterému dominují Turci. Úřady Benátské republiky stály před dilematem: opustit ostrov Kypr, nebo napadnout osmanskou mocnost a zříci se politiky smíření vůči Turkům, kterou v posledních desetiletích zastávala „Serenissima“. 28. března 1570 poslal Selim jednoho ze svých velvyslanců do Benátek, aby doručil ultimátum: postoupit ostrov Kypr, nebo přijmout válku. Rozhovor mezi tureckým vyslancem a dóžetem Pietro Loredanem trval několik minut. „Republika se bude bránit s důvěrou v Boží pomoc a v sílu svých zbraní,“ prohlásil starý dože. Na Velikonoční pondělí v bazilice San Marco dostal bojový prapor kapitán generála námořní flotily Serenissima Girolamo Zane. Benátky se připravovaly na válku.

Papež Pius V. (1566–1572), který vládl čtyři roky, se radoval ze zprávy: válka by byla skvělou příležitostí k dosažení cíle, který si stanovil od začátku svého pontifikátu: zřízení „Svaté ligy“ křesťanských knížat proti pohanskému nepříteli katolické víry. Byl přesvědčen, že v sázce není jen zájem Benátek, ale celého křesťanství. Mezitím, 3. července 1570, vojska Lala Mustafà Pascià (asi 1500-1580), vyslaná Selimem II. přistála na Kypru a oblehla Nikósii, hlavní město ostrova. Benátská posádka postavila 6000 mužů proti více než 100 000 Osmanům, vybavených 1 500 děly a podporovaným asi 150 loděmi, což blokovalo příliv zásob a posil. I přes urputnou obranu Nikósie padla po dvouměsíčním obléhání, posádka byla zmasakrována, více než dva tisíce obyvatel zajato a prodáno jako otroci. Famagusta, hlavní pevnost ostrova, však zůstala pod kontrolou Benátčanů.

Bragadin nyní počítal pouze s příchodem křesťanské pomoci, ale Mustafà, který se obával další katastrofální porážky, poté, co ji utrpěl na Maltě před pěti lety, požádal o další posily a jeho armáda dosáhla 250 000 mužů, proti něco přes 2 000 benátských bojovníků. Po jedenácti měsících hrdinského odporu donutilo nepřetržité bombardování a nedostatek jídla a munice Bragadina dne 1. srpna 1571, aby nařídil kapitulaci Famagusty. Lalà Mustafà podepsaným dokumentem slíbil, že pozůstalým umožní opustit ostrov a nalodit se na své lodě, „na dotek bubnu, s rozloženými transparenty, dělostřelectvem, zbraněmi a zavazadly, manželkami a dětmi“, ale byla to neslavná zrada. Dne 2. srpna se Bragadin v doprovodu Astorre Baglioniho představil ve stanu Lalà Mustafy, aby mu dal klíče od města, ale oběma benátským velitelům se dostalo urážek a byli zatčeni. Astorre Baglioni a další zástupci benátské delegace byli na místě sťati, zatímco Bragadina čekal mnohem horší osud; uřízli mu uši i nos a byl dvanáct dní zavřen v kleci pod pálícím sluncem, s velmi malou trochou vody a jídla. Čtvrtý den mu Turci nabídli svobodu, pokud by konvertoval k islámu, ale Bragadin pohrdavě odmítl.

17. srpna 1571 byl benátský velitel pověšen na stožár své lodi a zmasakrován více než stovkou ran, poté byl nucen nést velký koš plný kamenů a písku ulicemi Famagusty, dokud se nezhroutil. Poté byl přiveden zpět na hlavní náměstí města a připoután ke sloupu a zde mu janovský odpadlík nasadil nůž na levé rameno a začal ho zaživa stahovat z kůže. Benátský velitel snášel mučednickou smrt s hrdinskou odvahou, pokračoval v recitaci Miserere a vzývání Kristova jména, a poté, co mu stáhli kůži z trupu a paží, zvolal: „In manus tuas Domine commendo spirituum meum“ a skonal. Bragadinovo tělo bylo poté rozčtvrceno a jeho kůže, vycpaná slámou a bavlnou, přikrytá oděvy a odznaky velení, byla nesena v děsivém průvodu ulicemi Famagusty a poté zavěšena na lano lodi, která jej spolu s hlavami křesťanských vůdců přivezla do Istanbulu jako trofej.

Křesťanská reakce na masakr ve Famagustě proběhla 7. října 1571 ve vodách u Lepanta, kde byla zničena turecká flotila. Kůže Marcantonia Bragadina, ukradená v roce 1580 z istanbulského arzenálu, byla přivezena do Benátek a je uctívána jako relikvie v kostele SS. Jana a Pavla, v zadní části pomníku benátského hrdiny.

Marcantonio Bragadin si zaslouží být zařazen mezi blahoslavené 5. nebe, ráje, které Dante popsal v Božské komedii, a být připomínán po boku velkých bojovníků za víru posledních století, od Vendéských po Cristeros. Jednoho dne jej Církev, doufejme, kanonizuje jako mučedníka.

Roberto de Mattei, Corrispondenza Romana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010