Menu


Výroba světového nábožensví na běžícím pásu

 

Šokující video s Bergogliem mezi světovými náboženskými pohlaváry

                                                viz

              vyzývejte všechny, aby vytvářeli mír mezi náboženstvími

Toto všechno je výplod „všeobecných studií“, „všeobecných iniciativ“, „všeobecných obřadů“, zkrátka ukázka, jak velkými kroky postupuje obrovský podvod světového humanistického náboženství, které budou moci praktikovat všichni lidé ve jménu „všeobecného míru“ a „obecného blaha“. Je to zrůda „náboženství“, která se jistě velice líbí zednářským lóžím a liberálnímu judaismu. Toto absurdní dílo, které podporují vypočítaví náboženští pohlaváři jak trvalou odnož z „Assisi“. Z katolického pohledu jsou to průkopníci cílů, které jsou v naprostém protikladu k poslání katolické církve, která má uloženo přivést všechny lidi k Ježíši Kristu, jak to osobně řekl Boží Syn po svém zmrtvýchvstání. Jakoukoliv kooperaci na této rouhavé  a podlé zvrácenosti je nutno  zařadit mezi nejtěžší hříchy.

Z těchto tendencí profituje, jak víme, islám při svých invazích, aby si podrobil a zotročil co největší počet lidí. Podlé „ekumenické iniciativy“ se tváří, jakoby směřovaly k míru, ale ve skutečnosti jsou určeny ke zcela opačnému cíli. Připravují naprosto nezodpovědně terén pro vyvolání zmatků a rozvratů, krvavých válek, jak to vidíme v Sýrii a Iráku, pokud se ovšem některé národy poblázněné neřestmi a falešnými učiteli a duchovními nepřipravují přestoupit k islámu a zradit tak svou víru v čele se svými duchovními.

Pro Bergoglia je toto prolínání a splývání náboženství velmi důležité,

protože, jak říká  „můj náboženský život se s jeho vysvětlením stal bohatším, mnohem bohatším“

 

Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010