Menu


Vypadli dveřmi, vrátí se oknem

Kardinál Hummes neúnavně za »viri probati«

 

Jsme připraveni otevřít sázkovou kancelář: sázet se bude na předpověď, že za nějaký měsíc či rok více či méně znovu vypučí otázka »viri probati« pro Amazonii, a to bez ohledu na polemiky a knihu Benedikta XVI. a kardinála Saraha a na úpravy, jimž prošla podle různých expertů Querida Amazonia krátce před tím, než byla publikována.

Kdo chce vsadit, ať se přihlásí. Myslíme, že se nemýlíme, když vidíme, co se stalo v posledních dnech. Vede nás k tomu skutečnost, že panující papež ani v nejmenším neopravil Závěrečný dokument Amazonské synody včetně diskutabilních formulací, které nepojal do své Exhortace.

V minulých dnech brazilský kardinál Claudio Hummes, vůdce boje za viri probati (ženatí muži určitého věku, kteří by plnili analogické kněžské funkce) který tento boj učinil smyslem svého života, napsat dopis z titulu funkce Prezidenta sítě panamazonské církve, že ohlašuje vznik Biskupské amazonské organizace, která se nazývá OEP ( Organisazzione Episcopale Panamazonica).

Zrození této nové organizace předvídal již Závěrečný dokument. Věnujme pozornost její plánované náplni:

Má to být trvalá biskupská reprezentativní organizace členěná jako Celam, která bude podporovat synodalitu v Amazonské oblasti. Bude mít vlastní strukturu jako jednoduchá organizace začleněná do EPAM. Tím způsobem by měla být účinným kanálem, a ten by shromažďoval z teritoria latinskoamerické a karibské církve množství návrhů, které se vynořily na synodě. Bylo by to sdružení, které shromažďuje sítě a iniciativy na úrovni kontinentální i mezinárodní.

Všimněte si dobře této formulace: „shromáždit mnohé návrhy, které vynořily na této synodě“. Nemusíme být zvláště škodolibí a podezíraví , abychom si představili, že mezi množstvím návrhů obsažených v závěrečném dokumentu, (který, jak si vzpomínáme, neměl zvláštní platnost církevně právní, neboť synoda byla poradní orgán) byl také návrh zřídit ad experimentum viri probati pro amazonská společenství, která nemají trvalého kněze, a pokud si nevzpomínáme špatně, kromě nich zde bylo také něco o roli žen...

Dobře, řeknete : Jakou mocí je vybavena tato Biskupská panamazonská organizace? To není jasné, ale v nejbližších měsících to má dostat svou formu, statut a struktury... a také je třeba říct, že nová organizace už měla papežské schválení. Řekl to v interview kardinál Hummes: OEP má být dynamický organismus blízký lidu, který lidu naslouchá, rozhodne o nových směrech pro Amazonskou církev a pro integrální ekologii. Přispěje tak jistě k realizaci snů papeže Františka o církvi více synodní, více misijní, milosrdné, více chudé, církvi spolu s chudými a za chudými na cestě do periferií. Amazonská synoda se stala historickou, žádná předchozí synoda nebyla tak synodní a reformní jako tato. Viri probati, kteří vyšli dveřmi, vrátí se nyní oknem. Chcete se vsadit??

 Marco Tosatti Stilum Curiae 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010