Menu


Vyhazov pro Schola Gregoriana Mediolanensis

Schola Gregoriana Mediolanensis u baziliky sv. Viktora v Miláně byla založena v roce 1987 známým hudebníkem Giovanni Vaninim. Skládala se z mužské scholy a ženské scholy, každá po 20 zpěvácích. (Viz)

Plnila dvojí úkol: péči o zachování gregoriánského a ambroziánského chorálu a výchovu dalších žáků. Za 35 let svého trvání působí ve světě více než tisíc jejích odchovanců. Je možno si zakoupit 23 CD s nahrávkami jejích chorálních zpěvů. Působila v četných katedrálách jako Chartres, Rouen, Paray le Monial, Poitiers, Citaux, Münster a dalších.

Chorální zpěv je živá modlitba, je to zpívané Boží slovo posvátné liturgie. Vyjadřuje i to,co je pouhým slovem nevyslovitelné. Je to zpěv, který pozvedá člověka k nebi.

Po 35 letech zcela dobrovolné služby není pro tuto liturgickou hodnotu v milánské bazilice místo. Musí ustoupit povrchnímu zpěvu za doprovodu elektronických nástrojů, jehož melodie často nemají s církevní hudbou nic společného.

                                                                                                             KI