Menu


Všechno jen ne otec, a už vůbec ne svatý

Advokát  pedofilního kněze a degradovaného velkého kancléře maltézského řádu.

Velký kancléř maltézského řádu Albrecht von Boeselager byl odvolán ze své funkce a vyloučen z řádu. Důvodem tohoto opatření bylo jeho počínání, které je v rozporu s morálním řádem katolické církve. Boeselager prováděl distribuci prezervativů a orálních antikocepčních prostředků. Fakta o této činnosti odhalila Nadace Lepanto. Dokumenty organizací World Health Organization, Three Disease Fund, Save the Children a UNAIDS dokládají amorální aktivity organizace Malteser International jako garanta a partnera těchto organizací. V čele Malteser International, jejímž posláním je charitativní činnost řádu, stál Boeselager a řídil šíření a distribuci prezervativů a orálních antikoncepčních prostředků.

Proti plně oprávněnému postihu se však  rozhodně postavil Bergoglio. Jak píše velmi progresivní list The Tablet, papež František žádá výslovně, aby velký kancléř byl ponechán v řádu a na svém místě.

V dopise adresovaném Matthew Festingovi, velmistru maltézského řádu, napsal státní sekretář kardinál Parolin, že Jeho Svatost žádá, aby o šíření metod a prostředků, které jsou v rozporu s morálním řádem, byla nejdříve vedena diskuze, která vyřeší případné problémy. Kardinál píše o možnostech, že Svatý Stolec podnikne kroky proti řádu a proti pohrdavému chování vůči papeži v postoji kardinála Burkeho a velmistra Festinga, kteří jsou příčinou napětí.

Tento incident demonstruje, že papež František se vyhýbá použití svých přísných metod, když se jedná o osoby, které jsou mu užitečné pro aplikování jeho laxistické a liberalizační agendy. Dokladem je také případ kněze Mauro Inzoliho. Ačkoliv byl řádně církevně odsouzen a postižen, Bergoglio ho vrátil do kněžského stavu a tento provinilec se dokonce účastnil v lednu 2015 konference o rodině v Lombardii.

Máme zde hned dva konkrétní případy: šiřitele antikoncepce a nemravného  kněze, který se vyžíval pedofilii  při udělování svátostí, ale mravokárce  Bergoglio je bere pod svá křídla a brání jejich postihu. Jeho naléhání na "cestu dialogu"  na druhé straně podivně kontrastuje s jeho nekompromisním postupem proti třem velmi dobrým kněžím  Kongregace pro nauku víry, které bez udání důvodů doslova vyhazuje.

V této souvislosti píše německý  list Die Tagespost o udivujícím autoritativním stylu a rostoucím stupni nervozity Bergoglia a okruhu jeho nejvěrnějších. Na to ovšem ihned reagovala podrážděně německá biskupská konference na svých stránkách:

„Papež se ocitá v narůstajících těžkostech od doby, kdy se stále méně osob staví po jeho boku a odpovídá na jeho apel o církvi otevřené a milosrdné,“ jak se vyjádřil její předseda kardinál Reinhard Marx.

Jak by ne, když sám není ani za mák  otevřený ani milosrdný.

Pramen: Chiesa e post-consilio
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010