Menu


Věřící žádají od papeže jasno ve věci útoků zla

                                                                       17.8.2016

V měsíci srpnu postrádá Dům svaté Marty své obvyklé hosty, ale papež František stráví celý měsíc ve Vatikánu, tak jako v předchozích letech. Odřekl dokonce tradiční účast papeže na italském eucharistickém kongresu v Janově ve dnech 15. – 18. srpna. Ale 19. srpna se znovu vypraví do Assisi, aby zde oslavoval 30. výročí setkání různých náboženství, které organizovala komunita San Egidio.

Oznámilo to nikoliv tiskové středisko Vatikánu, ale imám Abdel Qader Moh’d z Perugie ve svém interview v TV 2000. Papež Bergoglio se setká v Gruzii a Ázerbájdžánu od 30. září do 2. října s pravoslavnými a s muslimy. 31. října bude opět ve švédském Lundu, aby zde uctil 500. výročí protestantské reformace.

Ekumenické aktivity jsou hlavním bodem jeho pontifikátu, což představuje budování mezináboženské platformy s rizikem, na které mnozí upozorňují: katolicismus se u něho stává prázdným pojmem ve prospěch výstavby nového synkretického supernáboženství.

Oběd s 11 syrskými uprchlíky, kteří, všichni muslimové, přijeli do Itálie v důsledku Bergogliovy cesty na ostrov Lesbos, zapadá do této perspektivy „přednostního zájmu“ o nekatolíky. Taková strategie předpokládá popření existence náboženských válek.

Nicméně církev trpí pronásledováním po celém světě. Mons. Dominique Lebrun, arcibiskup v Rouenu, vyjádřil zájem zahájit proces blahořečení, který by vedl k uznání mučednické smrti otce Jacquese Hamela, zavražděného z nenávisti vůči víře, tak jako mnoha křesťanů dnešní doby.

Přijde z Říma slovo souhlasu? Dostaví se podpora třem španělským biskupům postaveným před soud, protože kritizovali v Madridu právě schválený zákon, který podporuje transsexualitu? Španělský Osservatore Romano obvinil biskupa z Getafe, mons. Joaquin Maria López de Andújar, jeho pomocného biskupa José Rico Pavés a titulárního biskupa z Alcalà, mons. Juana Antonia Reig Pla z podněcování nenávisti a diskriminace vůči homosexuální komunitě.

Ale zlo jakoby nemělo hranic. Američtí satanisté 15. srpna organizovali veřejnou černou mši, povolenou místními orgány v Civic Center v Oklahoma City.

Arcibiskup mons. Paul Coakley vyzval věřící, aby prosili o pomoc svatého Michaela Archanděla, Pannu Marii a všechny anděly a svaté, aby se Pán ujal našeho společenství a chránil nás od zlého a od takových destruktivních a násilných projevů.

Dnes ovšem není vystavena útokům zla jen americká diecéze, ale celá církev. Dezorientovaní věřící se obracejí na Kristova náměstka a žádají ho, aby projevoval své otcovství nejen vůči vzdáleným, ale také vůči blízkým, kteří nejvíce potřebují jasno a podporu odvahy v tomto bouřlivém úseku dějin.

Roberto de Mattei, Il Tempo 14. srpna 2016, Corrispondenza Romana

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010