Menu


Veřejné rouhání Satanova služebníka

katholisches - Bild vatican.va

Nový Bergogliův klacek nelze chartakterizovat jinak, než jako veřejný výsměch z ukřižovaného Spasitele.

Viz také