Menu


Ve Vatikánu triumfují úhlavní nepřátelé církve

 

+++++++++++++ Jeffrey Sachs+++++++++++++++Marcel Sorondo

V těchto dnech (2. - 4.listopadu) organizuje Papežská akademie věd konferenci Zdraví osob a zdraví planety: naše odpovědnost. Je to další akce Vatikánu, v níž dominuje potratová lobby, která přivádí Svatý stolec k tomu, aby akceptoval politické předpoklady kontroly porodnosti. Mezi protagonisty figuruje opět Jeffrey Sachs, opravdový fundamentalista kontroly porodnosti.

Jeffrey Sachs, oslavovaný jako nejdůležitější ekonomista, nyní trvalý host Vatikánu, je klíčovou postavou, která dovedla Vatikán k radikálnímu obratu v postoji k problémům populace, rozvoje a prostředí.

Sachs má za sebou bleskovou kariéru jako ekonom a je důležitou postavou OSN s pevnými vazbami na Kofi Annana, pro kterého vypracoval rozvojové cíle tisíciletí, a Ban Ki-moona, s nímž spolupracoval na přípravě „17 oblastí trvale udržitelného rozvoje“. Sachs se stal ředitelem Earth Institute na Kolumbijské univerzitě a dnes je také ředitelem UN Sustainable Development Solutions Network. Bez nadsázky lze říct, že Sachs se stal opravdovým guru udržitelného rozvoje, což je nosný sloup neomaltuziánského smýšlení.

Jeho heslo zní: »Je nás mnoho, než abychom se mohli mít dobře.« Jeho globálním tématem je, že svět se stal přelidněným. Prožíváme prý bezprecedentní stav, kdy 6,5 miliardy osob vylučuje každý rok do atmosféry 7 miliard tun CO2. Rozvoj má podle něho odpovídat takovým podmínkám, aby budoucí generace nemusely omezovat své potřeby. Při vší mnohomluvnosti a záplavě nových pojmů všechna opatření se ve skutečnosti redukují na radikální snížení počtu obyvatel zeměkoule i drastickými prostředky.

Jeho boj proti chudobě spočívá ve skutečnosti v úsilí o vyhubení chudých, což se skrývá za pojmy jako „reproduktivní zdraví“, „reproduktivní práva“, „princip obezřetnosti“ či „identita druhu“.

Pokud jde o katolickou církev, velká propaganda proti životu a rodině, která vycházela z četných mezinárodních konferencí ještě v nedávné době, narážela na rozhodný odpor a nesouhlas delegací Svatého stolce. Stačí poukázat na konferenci o populaci a rozvoji v Káhiře 1994, na kterou odpověděla tehdejší Papežská rada pro rodinu dokumentem Etické a pastorační dimenze demografických tendencí, poukazujícím na skutečnost, že koncept „trvale udržitelného rozvoje“ je vyhlášení nové formy neokolonialismu, ve kterém bohaté země ukládají chudým kontrolu porodnosti (včetně potratů). „To vše představuje krajně negativní vizi člověka a jeho role na zemi.“

Od té doby se mnoho změnilo a ti, kteří v 90. letech vystupovali na mezinárodních konferencích proti postojům církve nejostřejším způsobem, jsou dnes zváni a vítáni ve Vatikánu s největšími poctami. Nejkřiklavějším příkladem je právě Jeffrey Sachs. Stačí se podívat na poslední konference organizované proměněnými papežskými akademiemi, na kterých se hlavním tématem stal „trvale udržitelný rozvoj v neomaltuziánském pojetí“. Jak se to mohlo stát?

Aby bylo možno zneužívat velké morální síly katolické církve ve prospěch Nového světového řádu, bylo nutno zastavit a anulovat její dosavadní odpor a vpašovat koncept „trvale udržitelného rozvoje“ do sociální nauky církve, což podporovali i mnozí biskupové, především němečtí a francouzští. Ještě encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate pojímala integrální rozvoj lidstva zcela opačně než spojená fronta OSN.

Bohužel, papežské akademie věd a společenských věd pod vedením ‚arcibiskupa Soronda byly vedeny takovým duchem, aby dovolily integrovat do katolické církve i zcela protikatolickou ideologii.

Důležitým mezníkem pro neomaltuziánské lobby byla encyklika papeže Františka Laudato sii. Ta znamenala povel ke kopernikovskému obratu ve smýšlení, a Jeffrey Sachs se stal rázem všudypřítomným na všech akcích týkajících se prostředí a chudoby.

Implantace prolhané ideologie pokročila do té míry, že Sorondo si mohl veřejně pochvalovat »magický moment«, kdy poprvé vyznání „víry“ světa, tedy OSN a církve kráčejí společně.

Církev Ježíše Krista bezprecedentně kapitulovala.

Podle Riccardo Cascioli, Nuova Bussola quotidiana