Menu


Bratrství se Satanem


OSN prohlásí 4. únor za Mezinárodní den lidského bratrství

Návrh, který byl převzat ze Saúdské Arábie, Bahrajnu, Burkiny Faso, Egypta, Spojených arabských emirátů, Rovníkové Guineje, Maroka a Venezuely, byl přijat bez hlasování na 75. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů dne 15. prosince 2020. Zvolené datum, 4. února odpovídá podpisu dokumentu pro lidské bratrství v roce 2019 papežem Františkem a velkým imámem Ahmadem Al-Tayyebem.

Při podpoře tohoto textu Evropská unie protestovala proti rozmnožování mezinárodních dnů. Pokud jde o USA, trvají na své tradici svobody projevu a náboženství a tvrdí, že v pochybují o významu „pluralismu“, jaký toto vyhlášení prezentuje.

Rozhodnutí je založeno zejména na „Listině Organizace spojených národů“ a „Všeobecné deklaraci lidských práv“, zejména na právu na svobodu myšlení, svědomí a náboženství“. - Jinými slovy, je založeno na popření Božích práv.

Bratrství“ Církve s Organizací spojených národů představuje novou etapu ve vývoji globalistické koncepce náboženství. V souladu s koncilem, který zasel toto semeno, už papež František nechápe katolické náboženství jinak, než jako jakési Hnutí za duchovní animaci univerzální demokracie. Z tohoto důvodu znásobuje iniciativy zaměřené na Zemi a jedná zcela v rozporu s jediným posláním Kristova náměstka.

To odpovídá hlavnímu cíli, který sleduje zednářství od svého založení. Lidstvo musí nahradit církev a křesťanství. Lidská práva musí nahradit evangelium. Pozemskou formou Božího království je globální demokracie. Církev je pouze jednou z mnoha nevládních organizací, která zaručuje příspěvek neurčité a zfalšované duchovnosti pro ty, kdo věří v nějakého Boha.Nota bene: Prožíváme unikátní situaci, která nemá v historii obdoby. Kristův „náměstek“ na zemi, vystupuje jako velmi horlivý aktivní předák a iniciátor mezi spiklenci, kteří právě dovršují svůj tisíciletý útok proti Božímu království na zemi. Viděli jste už někdy podlejšího a prolhanějšího muže? Celý jeho „pontifikát“ je cílevědomě zaměřen na zničení katolické církve a křesťanství založením nového světového „náboženství“. To je hlavní důvod, proč se neklaní Ježíši Kristu a není už schopen skrývat svou vnitřní nenávist k Ženě, která drtí Hadovu hlavu.

Jestliže si některý z jeho početných současných ctitelů myslí, že tohoto ďáblova vetřelce si Bůh vyvolil za správce svých milostí na rozdávání odpustků, tak je hrubě na omylu. Rozdává jen nenávist k Božímu Synu a jeho Matce, a církvi jako prémii přikládá sodomskou nemravnost.

Viz také:

František vyhlásil v Abu Dhabi konec křesťanství

Ustavičný souboj   - nacházíme se v cílové fázi Satanovy strategie

Nový „Svatý stolec“ pro nové světové náboženství

Aktuálnost kázání z doby před čtyřiceti lety

Velké poselství

Naplňuje se třetí fatimské tajemství 

Nový humanismus

Nejstrašnější schizma, jaké kdy spatřil svět 

Papež nás klame

Nevýstižná velikost Matky Církve 

Velkými kroky k bergogliovskému univerzálnímu náboženství


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010